Sıcak iklimlerde kızların ergenlik yaşı yedi, sekiz yaşına kadar düşer mi?

Tarih: 10.04.2018 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bilimde yaşayan kadınlar erken ergenliğe girip erken mi yaşlanıyor?
- Lütfen sorularımı bilimsel olarak ve bilim adamlarının görüşlerine yer vererek cevaplandırırsanız memnun olurum:
- Sıcak iklimlerde kızların ergenlik yaşının yedi, sekiz yaşına kadar düştüğünü gösteren bilimsel veriler gerçekten de var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Ergenliğe girme büyük oranda vücudun hormon salgısıyla ilgilidir. Aşağıdaki olay, ergenliğe girmenin hormon salgısıyla ilgili olduğunu açık şekilde göstermektedir:

Tuğba diyor ki:

22 Aralık 2011, 19:00

Merhaba benim yegânım daha 3 yaşına girmedi. Göğüsleri şişti en başta bebek olduğu için geçer dedik ama geçmedi bir yıl önce doktora götürdük üniversite hastanesine ve oradaki doktor da endişelenecek bir şey olmadığını zamanla geçeceğini soyladı. Ama bu durum geçmedi aksine sağ memesi daha da belirgin hale geldi. Bir ay önce tekrar götürdük bu sefer başka bir doktor vardı tahliller istedi ve test için gün verdi ultrason röntgen vs. ve test için bir ilaç almamızı söyledi ilacı kanına verdikten sonra bir kaç kez kan alıp test ettiler ve bebeğin ergenlik dönemine girdiğinin söylediler şok ısındayız.. Sizce ne yapmalıyız? Emar ultrason falan verdiler ama tabi onlar için de 15 gün sonraya gün verdiler.. Bunun ne gibi olumsuz yanları var lütfen bilgi verir misiniz ?.. Çok endişeliyiz.

Ergenliğe girmek ne demektir? 

Ergenliğe girmek, daha önce kanda çok az miktarda olan seks hormonları dediğimiz kızlarda östrojen ve erkeklerde testosteron hormonlarının kanda artmaya başlaması ile birlikte, vücutta daha önce gözlenmeyen bazı belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Ergenlikte gerçekleşen değişim süreçleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Biyolojik değişim: Büyüme ve cinsel gelişim,
2. Entelektüel gelişim,
3. Psikolojik gelişim,
4. Sosyal gelişim ve entegrasyon.

Ergenliğe ne zaman girilir? 

Kızlarda ergenlik 10-11, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlar. Kızlarda ergenliğin 8 yaşından önce, erkeklerde ise 9 yaşından önce başlaması normal değildir. Erkeklerde ergenliğin 13.5 yaşına kadar başlamaması, kızlarda ise ergenlik belirtilerinin 14 yaşa kadar görülmemesi de normal değildir. Nedenlerinin araştırılması gerekir.

Ergenliğe giriş yaşı değişik faktörlere bağlıdır. Irk, iklim şartları, cinsiyet, ailesel özellikler, beslenme durumu, çevresel uyaranlar ergenliğe giriş yaşının belirleyicileri olurlar. Ergenliğe kızlar, erkeklerden ortalama 2 yıl önce girerler, en hızlı boy artımlarını 2 yıl önce yaparlar ve de ergenliği erkeklerden 2 yıl önce tamamlarlar.

Ergenliğe girme yaşını neler etkiler? 

Bu dönem her çocuk için özeldir. Kişisel farklılıklar nedeniyle ergenliğe giriş yaşı değişebilir, ergenlik değişik zamanlarda sonlanabilir. Sağlıklı kişilerde ergenlik zamanını etkileyen, çoğu birbiriyle ilişkisiz birçok neden vardır.

Irk, vücuttaki hormonların salınmasını etkileyen faktörler, cinsiyet, genetik faktörler, iklim, ailesel özellikler, beslenme durumu, çevresel uyarılar ergenliğe giriş yaşını etkileyebilir.

Ergenliğin zamanlanmasında ailesel etkenlerin rol oynadığı kesindir. Ailede anne veya babada gecikmiş ergenlik varsa, çocuklar da ergenliğe geç girerler. Anne ergenliğe geç girmişse, kız çocuğu da geç girme eğilimi gösterir. Benzer şekilde eğer baba ergenliğe erken girmişse, erkek çocukta da ergenliğin erken başlama ihtimali vardır.

Toplumsal etkenler, beslenme ve temel sağlık standartlarıyla ilişkilidir. Genel olarak sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olanlar düşük olanlara göre; kentsel kesim kırsal kesime göre ergenlik çağına daha erken girer. Ergenlik öncesi yaş gruplarında beslenme yetersizliği olanlarda, ergenlik dönemi gecikebilir. Zayıf ve kısa boylu çocuklar, şişman ve uzun boylulara göre ergenlik çağına daha geç girme eğilimindedirler. Görme özürlü çocuklarda ergenlik daha erken başlar ve bu çocuklar daha erken gelişirler.

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan çocukların, deniz seviyesinde yaşayanlara göre ergenliğe daha geç girdikleri iyi bilinir. Sıcak ülkelerde yaşayanlar, soğuk iklimde yaşayanlardan daha önce ergenlik belirtileri gösterirler.

Siyah ırkta ergenlik, beyaz ırka göre daha erken başlar. Uzak doğulu çocuklar ergenliğe, batılı ülke çocuklarından daha erken girerler.

Sağlık durumu, hem bireyler hem de topluluklar üzerinde ergenlik başlama yaşı bakımından güçlü etki yapmaktadır; değişik organları etkileyen kronik hastalıklar (astım, kalp, romatizma gibi) beraberinde beslenme yetersizliği olsun veya olmasın ergenliği geciktirir.

Ergenliğe girebilmek için vücutta belirli oranda yağ olması gereklidir. Çocuklar genellikle ortalama 30 kg. olduklarında ergenliğe girerler. Çok zayıf çocuklarda ergenliğe girilmesinden sorumlu olan hormonların salgılanması yetersizdir ve ergenlik gecikir. Atletler, balerinler ve çok ağır spor yapanlarda, vücudunda yağ dokusu az olanlarda ergenliğe girme gecikir, daha da önemlisi kızlarda adetlerin gecikmesi söz konusu olur.

Son yüzyılda birçok ülkede, ilk adet görme yaşında ve ergenlik başlama yaşında erkene kayma tespit edilmiştir. Hiç şüphesiz bu eğilimin bir sebebi beslenme ve genel sağlık şartlarındaki iyileşmedir. Ancak bu faktörler, eğilimi tümüyle açıklayamamaktadır. 

Kız çocuklarının ergenliğe girdiği nasıl anlaşılır?

Kız çocukları ergenliğe erkeklerden 2 yıl önce girerler. Ortalama yaş olarak 10-11 kabul edilmektedir. Anne-babalar genellikle ergenliğin ilk âdetle başladığını düşünürler. Bu doğru değildir.

Kız çocuğunun âdet görmeye başlaması ile ergenlik tamamlanır. Ergenliğin başlangıcı, kızlarda memelerde tomurcuklanma ve büyümenin başlamasıdır. Memede büyüme bazen tek taraflı başlar, diğer meme daha sonra buna eşlik eder. Ancak genellikle her iki meme de birlikte büyümeye başlar. Meme tomurcuklanması ile birlikte, memelerde ağrı da olabilir. Ergenlik süresi boyunca memeler büyümeye devam eder. Meme ucu ve meme başı da (kırmızı-kahverengi alan) büyür. Erişkin meme boyutuna 3-5 yılda ulaşılır. Meme büyüklüğü daha çok genetikle ilgilidir.

Halk arasında “memesi akranlarından küçük olan çocukların, hormon düzeyleri düşüktür” şeklinde düşünülür. Bu inanç yanlıştır. Bu çocukların anneleri başta olmak üzere, diğer aile bireylerinin de memelerinin küçük olması söz konusu olabilir.

Kilo alınınca yağ dokusu arttığı için meme büyür. Doğumla birlikte meme büyümesinde daha da artış gözlenir.

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Bilim Üniversitesi
Çocuk Endokrin, Büyüme ve Ergenlik Bölüm Başkanı
Kaynak:
http://cocukendokrin.net/ergenlik-donemi/

Cevap 2:

İklimin insan fizyolojisi ve davranışları üzerinde etkili olduğu konusunda çok eskiye dayanan bir tartışmanın varlığı görülmektedir. Örneğin İbn Haldun Mukaddime isimli eserinde iklim şartlarının insan fiziğini etkilediğini belirtmekte, hatta daha ötesi insan ahlakını ve davranışlarını da etkilediğini ifade eder. İbn Miskeveyh ve İhvan-ı Safa'ya mesnup düşünürler de buna benzer görüşler açıklamaktadır.

DNA’lar, canlının anne ve babasından aldığı genetik yapıların şifrelendiği moleküllerdir. Bunların yapısı öyle kolay kolay değişmez. Dolayısıyla ergenlik çağı, hormon salgılarıyla doğrudan ilgilidir. Belli bir fiziki olgunluğa erişen fertlerde, salgılanan cinsiyet hormonlarının yoğunluğuna bağlı olarak, erkek ve kadında davranış ve duygu farklılıkları gelişir. Bunların erken veya geç gelişmesi, çevrenin ısı değeri ile ilgilidir. Her hangi bir ısıya bağlı olarak salınan enzimlerin, DNA’nın kontrolünde olup olmadığı tam olarak ortaya konmuş değildir. Isı değişimine bağlı olarak salınacak bir takım kimyevî maddelerin DNA’nın kontrolünde olsa da, bu genlerin plastide, yani belli aralıklarda salınım gösterme özelliğinden kaynaklanmış olabilir. Ancak, bu değişiklik türün kendi gen havuzu içinde  kalır, türün sınırını aşmaz.

Bir kiraz ağacının düşünün. Havaların soğuk gittiği yerde bu ağacın çiçek açma zamanı gecikir. Sıcak bölgede daha önce çiçeklenir. Hatta aynı yerdeki ağacın çiçeklenme zamanı, her sene havaların sıcaklık durumuna göre ileriye veya geriye kayma gösterir. İnsan da böyledir. Kuzey bölgelerden güneye göç eden bir ailenin fertlerinin ergenliğe ulaşması, gittiği bölgenin sıcaklığına bağlı olarak değişir.

(Prof. Dr. Adem Tatlı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun