Ses değişikliği neden ergenlik işareti sayılmaz?

Tarih: 16.11.2022 - 07:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ses değişikliği neden buluğ işareti olarak kabul edilmez, ses değişikliği çocuğun ergenliğe girdiğini gösterir ama neden ses değişikliği baliğ olarak bahsedilmez.
- Peki, 10-14 yaş arası erkek veya 9-13 yaş arası kızlarda ses değişikliği oluyor ama neden buluğ olarak kabul edilmez?
- Ancak ses değişikliği genellikle ergenliğin özelliği olarak gösterilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir şeyin varlığının tespiti için, gereken alametin değişmez bir konuma sahip olması lazımdır. Ses değişkenliği böyle sabit bir ölçü değildir. Bazı kimselerde ergenlik alameti olmaksızın da ses değişikliği olabilir. İnsanların yapısına bağlı olarak veya geçirdiği bir hastalık sonucu da söz konusu ses değişikliği olabilir.

Bu sebepledir ki, İslam’da hakiki illet ile tali bir sebep olan hikmet arasında önemli fark konulmuştur. Bir kanun halinde sabitliği olmayan hikmetlerin varlığı hükümlerin tespiti için yeterli görülmemiştir.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri de konumuza ışık tutmaktadır:

“Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise; tercihe sebebdir, îcaba icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır. Mesela, seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şeriyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihadat arziyedir, semavî değildir.” (Sözler, s. 482)

İlave bilgi için tıklayınız:

BÜLÛĞ, BÜLÛĞA ERME.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 39
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun