Carl Sagan’ın her şeyin insan için yaratıldığı inancımıza olan eleştirisini akılcı olarak nasıl yanlışlayabiliriz?

Tarih: 23.08.2018 - 21:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Carl Sagan insanın her şeyden faydalanabilecek yapıda olmasının her şeyin insan için olduğunu göstermediğini, bunun bir su birikintisinin içinde bulunduğu çukurun, su birikintisi içinde biriksin diye var olduğunun sanılması gibi yanlış bir inanç olduğunu belirtmektedir.
- Carl Sagan’ın bu görüşünü akılcı olarak yanlışlayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle her şeyin insan için yaratılmış olması Lokman suresi 20. ayetinde,

 “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.”

anlamındaki ifadeleri ile anlatılır.

Burada gökte ve yerde ne varsa bunların insan için olmasının manası insanın varlığı ve varlıkta devamının tüm kozmik süreçlerin bir sonucu olduğunu belirtmektir.

Bu yönü ile bugünkü fizik bilgimizle ancak öğrenebildiğimiz bir gerçekliği Kur'an asırlar önce bize bildirmiştir.

Buna göre 15 milyar ışık yıllık kozmik süreç, bizim yeryüzündeki biyolojik yaşamımızın tıpkı bir ağaç ve meyvesi gibi arka planını oluşturmaktadır.

Öte yandan bizim henüz bilmediğimiz olası pek çok diğer varlık türleri için de onların var oluşları ve varlıkta devamlarını sağlayan farklı kozmik süreçler ya da farklı evrenlerin varlığı söz konusudur.

Dolayısıyla ayette yalnızca ve sadece sizin için gökte ve yerde ne varsa yarattık denmemekte ve böyle bir iddia Müslümanlar tarafından zaten dillendirilmemektedir.

Carl Sagan’ın görüşleri demagojiden ibarettir. Zira örnek verilen su birikintisi dolu çukura, eğer bir çölde rastlarsanız bunun kendi hayatınız için anlamını önemsersiniz. Dünyamızdaki tüm çöllerde belli mesafelerde vahalar ve yer altı suları mevcuttur.

Dolayısıyla dünyamızın en susuz bölgelerinde bile asırlardır ticaret kervanları bu birikintileri kullanarak yolculuk yapmaktadırlar.

İnsan için bırakın sulak yerleri ya da suyun akıcılık yoğunluğunun yaşam için mükemmel uygunluğunu, bu basit görülen su birikintilerinin susuz bölgelerde nasıl bir yaşam olanağından sorumlu olduğu düşünüldüğünde bunun bizim yaşantımızla doğrudan ilgili olduğu açıktır.

Kısacası Sagan dünyamızda ya da kozmik süreçte bizim yeryüzündeki zeki biyolojik yaşamımızı olumsuzlayan bir fiziksel ya da biyolojik olgu gösteremez.

O halde yaşamımızı olumlayan bu olguları anlamdan yoksun olarak göreceksek, Sagan gibi tiplerin sözüm ona anlam ya da böylesi absürtlükler üretebilmelerini neyle izah edeceğiz.

Sagan bu durumda bir yanlışlamaya gitmemelidir, zira yanlışlama tersten doğrulamadır yani bir anlam yüklemesi yapmaktır.

Sebepler dünyasında inkara dayalı akıl yürütme ya da bilerek yanlış yapma mümkündür. Kişi anne ve babasının kendisi için bir anlamının olmadığını söyleyebilir. Ancak bu anne ve babalarının kendileri için anlamlı olduğunu söyleyenleri kesinlikle yanlışlamaz.

Onun söylediği gözünü Güneş'e kapatanın "Güneş benim için yoktur." önermesinin kıymeti kadardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun