Allah, ahlaki kurallardan da bağımsız mıdır?

Tarih: 20.11.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evren için geçerli olan bilimsel kanunların Allah (c.c.) için geçerli olmadığını akli deliller ile ispatlayabilir misiniz?
- Allah (c.c.) evrende geçerli olan bilimsel kanunlardan bağımsız olduğu gibi insanlar arasında geçerli olan ahlaki kurallardan da bağımsız mıdır? Nasıl?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- "Allah dilediğini yaratır" ayeti gereğince, Allah evrendeki kanunlara tabi değildir. Tabi olsa kudreti sınırlanmış olur. Sınırlı olan da aciz demektir ve ilah olamaz.

- İnsanların ahlaki olarak telakki ettiği kurallar insanlar içindir. Allah o kurallarla da sınırlanamaz.

Evren için değil de evrende geçerli bilimsel kanunlar, bizim deneyden soyutlama yoluyla zihinde karşılıklarını bulduğumuz beşeri olgulardır. Bu hususta en büyük ilerleme Galilei ve Newton tarafından hareket kavramı üzerine geliştirilmiştir.

Önceleri Aristoteles fiziğine göre cismin bir niteliği kabul edilen hareket, Galilei’nin eylemsizlik kanunu ve bu kanunu tamamlayan Newton’un mekanik yaklaşımı ile bir cisme etki eden yer çekimi de dâhil tüm kuvvetlerin toplam bileşkesi olarak zihinde soyutlanmıştır.

Deneysel bilimlerden çıkarılan tüm kanunlar bizim zihnimizdeki soyutlamalardan ibarettir. Bu nedenle doğada bu kanunların gerçekte var olduğunu bile kesin olarak bilememekteyiz.

Üstelik makro ve mikro ölçekte gelişen teknoloji yardımı ile gerçekleştirdiğimiz deneyler bu soyutlamalara dayalı kanunları değişken kılıyor. Bu nedenle Einstein’in görelilik kuramları ve Riemann’ın hiperbolik geometrisi gibi kompleks soyutlamalarda matematiksel olasılıklara başvurmaktayız.

Şimdilik daha iyisini bulamadığımız için de elimizdekilerle yetinmekteyiz.

Geldiğimiz noktada antropik sınırlılığa mahkûm bilim anlayışımızın Mevla (c.c) için geçerli olduğunu düşünmek abesle iştigaldir.

Bilim anlayışımız ile ahlak arasında doğrudan bağlantı kurmaya çalışmak yanlıştır. Evrensel bir bilim varken farklı ahlaki telakkiler mevcuttur.

Bununla birlikte yüce Mevla’nın yarattığı bizler için tavsiye ettiği ahlaki umdeler, din aracılığı ve peygamber örnekliği ile ortaya konmuştur.

Kur'an’a ve sünnete dayalı İslam ahlakı, Hz. Allah’ın (c.c) ilahi ahlakının bir uzantısı ve gölgesi hükmündedir.

Dolayısıyla Kur'an perspektifindeki ahlaki umdeler bizlere yönelik ilahi fiillerin özünü de anlamamıza yol açar.

İlahi eylemler ilahi ahlaktan bağımsız değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun