Mikro evrim, Allah’ın yaratmasında değişme olmaz, ayeti ile çelişmiyor mu?

Tarih: 10.02.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rum Suresinin 30. Ayetinde Allah (Celle celelehu) şöyle buyuruyor:
"Allah’ın yaratmasında değişme olmaz."
- Mikro evrim bu ifade ile çelişmiyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mikro evrim olarak kastettiğiniz, tekamül ve tahavvül manasında, kainatta görülen değişme, farklılaşma ve gelişmelerdir.

Kainattaki her bir faaliyetin sahibi Allah’tır. Atomu da o hareket ettirir, galaksileri de. Atomu da O yaratır, gezegenleri de. Bu âlemde her bir varlık Allah’ın izni ve emri ile her an değişmekte, gelişmektedir.

Mesela, insan tek hücre olarak anne karnında bu aleme ayak basmakta, her an vücudundaki hücreler değişerek ve yenilenerek belirli bir yaşa kadar hayat sürmesine müsaade edilmektedir.

Hayvanlar da öyledir. Onlar da yumurta ve spermin birleştirilmesiyle hâsıl olan tek hücre halindeki zigottan Allah’ın izniyle gelişip farklılaşarak koyun olmakta, inek olmakta, sinek olmakta ve bülbül olmaktadır.

Bitkiler de böyledir. Onların da yumurta hücreleriyle çiçek tozlarından hâsıl edilen spermler birleştirilerek elma yapılmakta, armut yapılmakta ve şeftali meydana getirilmektedir.

Kısaca söylemek gerekirse, Allah bütün canlıları tek hücre halinden geliştirip farklılaştırarak bu alemde hayata mazhar etmekte ve belirli bir ömürden sonra onları ahiret hayatına göndermektedir.

İşte bütün bunlar Allah’ın kanunlarındandır.

Canlılardaki bu üreme günümüzde nasılsa bin yıl önce de böyleydi.

Bin yıl önce Güneş nasıl hareket ettiriliyor, yer küre nasıl döndürülüyor idiyse, şimdi de öyledir. Güneş'in belirli zamanlarda ve hep aynı tarzda doğması, yağmurun gönderilmesi, ilkbaharın getirilmesi ve sonbaharın götürülmesi, suların hâsıl edilmesi de yine O’nun kanunlarındandır ve hep aynı şekilde cereyan etmektedir.

Bir asır önce koyunda nasıl süt hasıl ediliyorsa, tavukta yumurta nasıl yaratılıyorsa, erik ağacında nasıl çiçek açtırılıyorsa şimdi de öyledir.

İnsanın nefes alması için akciğerlere ve soluk borusuna ihtiyaç olduğu gibi, teneffüs etmek için havaya da ihtiyaç vardır. Bu bin yıl önce de böyleydi, iki bin yıl önce de böyleydi.

Yer çekimi kanunu kainat kurulduğu zaman konduğu gibi, atom ve moleküller arasında ve atom altı parçacıklar arasındaki itme-çekme kuvveti, elektromanyetik kuvvetler de o zaman yerleştirilmişti.

Koyunun karnında kuzunun teşekkülü, ineğin karnında buzağının yaratılması, yumurtanın içerisinde civcivin hâsıl edilmesi de binlerce yıldır hep aynıdır. Yani Allah’ın yaratmasında ve koyduğu kanunlarda hiçbir değişiklik göremezsin.

Allah’ın sadece bazı peygamberlerine verdiği mucizelerde bu kanunların dışında icraatının olduğunu görüyoruz. Mesela, Peygamberimiz (asm)'ın ellerinden suyun akması, emriyle ağacın yerinden kalkıp yanına gelmesi ve tekrar gidip yerine yerleşmesi, ayın parmağıyla ikiye bölünmesi, Hz. İsa’nın babasız olarak yaratılması gibi hadiseleri Allah, mevcut kanunlarını bozarak meydana getirmiştir.

Böyle peygamber mucizeleri ve bazı velilerin, Allah’ın izniyle gösterdiği keramet dışında Allah’ın yaratmasında değişme olmaz.

Allah’ı inkar eden evrimciler, gençleri Allah yolundan çevirmek için canlıların tesadüfen ve tabiat eseri olarak meydana geldiğini iddia etmekteler. Bunun için canlıların sebeplerle ve tesadüfen ve zaman içerisinde değişerek birbirinden meydana geldiğini ileri sürmekte ve bu değişimleri de evrim olarak ifade etmektedirler.

Şimdilerde cesur bilim adamları bunların iddialarının aslının olmadığını ve kendilerinin evrimle kandırıldıklarını itiraf etmektedirler. Bu bakımdan siz ateist evrimcilerin sözlerine kanıp da Allah’ın ayetlerine karşı çıkmayın...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun