Hücre bölünerek çoğalıp organ oluşturabilir mi?

Tarih: 02.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrime inanmıyorum tabii, ancak şu sorularımın cevabını verirseniz sevinirim. Birisi size eskiden sormuş:
"Hücrelerin belirli bir mesafede birleşerek organ oluşturma özelliği abiyogenezi haklı çıkarmaz mı?" diye.
a) Burada soru soran neyi kastediyor ki acaba? Galiba tek hücre olan spermden Allah’ın izniyle anne karnında çocuğun organları oluşuyor ya soruda da kastedilen bu mu acaba?
b) Veya soruda ilk hücrenin bölünerek çoğalıp doku, dokunun da organ oluşturma ihtimalini kastediyor mu? Gerçekten de hücre bölünerek çoğalıp organ oluşturabilir mi?
c) Evrim tek hücrenin tesadüfen gelişerek, bu hücreden tek hücreli canlılar oluşmuş, sonra tek hücreli canlılardan mutasyon sonucunda omurgasız hayvanlar oluşmuş ve bu omurgasızlardan da mutasyon sonucu balık oluşmuş mu diyor?
- Eğer öyle diyorsa ben de diyorum ki tek hücreli canlıdan (perikariotdan) omurgasızlar (eukariot) nasıl gelişmiş?
- Bunu da güya hücrelerin doku, dokunun da organ oluşturma özelliği ile açıklıyorlar mı? Eğer böyleyse bunu açıklar mısınız?
- Bence eğer hücrelerin belirli bir mesafede birleşerek organ oluşturma özelliği gerçekten var ise şu anda da laboratuvarda hücreden organ geliştirilebilirdi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruları şöyle özetlemek mümkündür:

- Hücrelerin belirli bir mesafede tesadüfen birleşerek bir organ oluşturma özelliği var mıdır?

- Gerçekten var ise şu anda da laboratuvarda hücreden organ geliştirilebilir mi?

Soruyu böyle sorduktan sonra cevaba geçebiliriz.

Burada sorunun can alıcı noktası hücrelerin tesadüfen bir araya gelmesidir. Şu bir kaidedir ki, bir iş varsa, ortada o işi yapan vardır. Yani bir fiil varsa, bir fail, yani onu yapan olmalıdır. Hiçbir olay ve hadise tesadüfen veya kendiliğinden olmaz. Kendiliğinden veya tesadüfen zannettiğimiz şeylerin arkasında hep Allah’ın kudreti, ilmi ve iradesi vardır.

Şimdi meseleyi böyle ortaya koyduktan sonra, şunu söyleyebiliriz:

Allah’ın kâinatta koyduğu birtakım kanunları vardır. Bu kanunlar sebep sonuç esasına göre cereyan eder.

Mesela, elmanın meydana gelmesi için sebep olarak elma çekirdeği dikilir. Onun gelişmesi için Allah’ın koyduğu kanunlar çerçevesinde, uygun ortamda su, hava ve besin gibi gerekli şartlar sağlanırsa Allah o çekirdekte hücreleri büyüme, gelişme ve farklılaşma, solunum ve sindirim kanunlarını devreye sokar ve o kanunlar çerçevesinde onu büyütür ve ağaç yapar.

Yine uygun şartlarda ağaçtan yaprak, çiçek ve meyve hâsıl eder. Buradaki olayların hiçbirisi kendiliğinden veya tesadüfün eseri olarak meydana gelmez.

İşte ilimler varlıkların meydana gelmesinde veya ortadan kalkmasında hangi sebepler veya kanunların olduğunu ortaya koyar.

Bir başka misal; suyu meydana getiren elementlerin iki molekül hidrojen ve bir molekül oksijen olduğu bilimle tespit edilmiştir. Ayrıca, bu elementlerin hangi şartlarda birleşerek suyu verdiği ve hangi şartlarda suyun hidrojen ve oksijene ayrıştığını, deneme yanılma yoluyla bilim ortaya koymuştur. O şartlar yerine getirildiği zaman elementler birleştirilerek su elde edilebildiği gibi, su ayrıştırılarak da hidrojen ve oksijen elde edilir.  

Dikkat edilirse burada Allah’ın koyduğu kanunları uygulayan bir fail, yani fiil sahibi insan vardır.

Kısaca söylemek gerekirse, her olay Allah’ın koyduğu ve idare ettiği kanunlar çerçevesinde meydana gelmektedir. Hiçbir olay başıboş ve gelişigüzel ortaya çıkmaz.

Sorunun ikinci şıkkı; “Laboratuvarda hücre veya hücreden organ yapılabilir mi?” sorusudur.

Bunun kesin cevabı “Hayır”dır. Çünkü hücre ve organlar canlıdır. Canlılık elementlerde yoktur. Doğrudan Allah’ın “Hay” isminin tecellisi ile canlılık meydana getirilmekte ve vücut bulmaktadır. Yani, canlılığı meydana getirecek kanunları Allah sebeplere vermemiştir.

Dolayısıyla canlı hücre meydana getirmek, su elde etmeye benzemez. Canlılığı üretmek veya çoğaltmak için, canlı bir hücreyi alırsınız. Onun büyüme, gelişme ve çoğalma kanunlarını bilimle ortaya koyarsınız. O kanunları uygulayarak canlı hücrenin Allah’ın izni, ilmi ve kudretiyle çoğalmasını ve organ teşekkülünü sağlayabilirsiniz. Yoksa cansız elementleri bir araya getirerek bir canlı hücre elde etmek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun