Allah'ı kanıtlayan argümanlarda analojik çıkarım problemleri mi var?

Tarih: 23.10.2021 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Evren içinde var olan tikel nedensel gözlemlerimiz üzerinden tümel bir nedensellik oluşturmak sadece bir mantık safsatasıdır. İlk neden argümanı ise bu safsatayı kullanarak tanrıyı kanıtlamaya çalışmaktadır."
- Bu eleştiriye nasıl bir cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tikel nedensel gözlemler üzerinden tümel nedensellik çıkarmak safsata kabul ediliyorsa, bilimin konusu olan tüm evrensel kanunları safsata kabul etmek gerekir. Zira bu kanunlar tümel niteliktedirler.

İlk nedeni safsata kabul ettiğimizde, matematiğin aksiyom ve postulalarını da safsata kabul etmek gerekir.

Mevcut bilimsel teorilerin tamamı bir başlangıç noktasından hareket etmekte ve sürekli olarak bu başlangıcı daha da ileri taşımaya devam etmektedir.

O halde bunlar da safsata da ilerleme içindedir.

Bu görüşe göre safsatadan kurtulmak için nedensellik ile zaman arasındaki ilişkiyi, tikel ile tümel, parça ile bütün, madde ile enerji, iki boyut ile daha fazla boyut arasındaki ilişkiyi yadsımamız gerekir.

Öyle ki bu görüşe göre, ağırlıktan bahsederken graviteden, elektrondan bahsederken manyetizmadan, parçacıktan bahsederken alandan ya da atomdan bahsedemeyiz.

O zaman, alemdeki tüm tikel ve tümellerden zamansallıkta belirlenmiş nedenseller olarak bahsederken, zamanın ve mekanın ötesini düşünme alanından çıkararak, üstünü örterek maddeye ve zamana ezelilik vermek safsatasına düşeriz.

Bu durumda da ezeli maddenin nasıl olup da zamansal ve ölçülebilir olduğu safsatası doğar.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? 

"Allah'ın varlığı, zatının icabıdır." sözü ne demektir? 

Allah'ın varlığı nesnel ölçütlerle kanıtlanabilir mi? Allah'ın varlığını ...

Allah'ın varlığının kendi zatından olması ne demektir?

Allah'ın varlığını gizlemesinin sebepleri, dünya imtihanı dışında ne ...

İnanmayanlara Allah'ın varlığını nasıl anlatabiliriz? 

Allah'ın varlığının kanıtlanması ilmi olarak mümkün müdür ...

Allah'ın varlığına, bilimsel olarak somut örnekler verilebilir mi ...

Allah'ın varlığını tabiattan örneklerle açıklayabilir misiniz? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun