Allah'ın varlığını tabiattan örneklerle açıklayabilir misiniz?

Tarih: 03.12.2014 - 16:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben liseye gidiyorum öğretmenim ödev verdi performans ödevi yardımcı olabilirseniz en acilinden sevinirim.
- Ödevim şu: Allah'ın varlığını tabiattan örneklerle açıklayınız.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın varlığını külli manada gösteren en büyük dört delil vardır: Kur’an-ı kerim, Hz. Peygamber, vicdan ve evren / tabiat..

Evenin / t abiatın / yaratılmış varlıkların Allah’ın varlığına delil olması şöyle özetlenebilir:

a) Hiç bir kitap yazarsız yazılmaz. O halde Tabiat kitabını yazan biri vardır ki, o da Allah’tır. Yine, hiçbir iğne ustasız meydana gelemez. Öyleyse, bu evrenin/Tabiatın da bir ustası vardır ki o da Allah’tır.

b) Tabiatta yer alan varlıkların bir amaca göre düzenlenmesi. Örneğin; insanlar için hayati öneme haiz olan oksijenin, suyun, gıdanın, ışığın varlığı bu işerin “akıllı bir tasarım” olduğunu göstermektedir. Akıllı tasarım, işin arka planında sonsuz bir ilim, hikmet, kudret, rahmet, irade gibi sıfatlara sahip bir yaratıcının olduğunu gösterir. Böyle bir yaratıcı Allah’tır.

c) Bir tırnak kadar bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ona takılan incir meyvesini yaratmak, bu çekirdeğin işi olamayacağına göre, onu sonsuz ilim ve kudret sahibi Allah yaratmıştır.

Keza, bir mısır tanesinden onlarca mısır başağını, her bir başakta da yüzlerce mısır tanesini yaratmak, mısır tanesinin işi olmadığına göre, elbette bu işler Allah’ın işidir.

d) Bir insanın gözünün görmesi için güneşe; kulağının duyması için havaya; akciğerlerinin nefes alması için oksijene ihtiyaç vardır. Bu durum açıkça güneş, atmosfer, oksijen ile insanların ilgili organları arasında yakın bir bağ olduğunu gösterir.

Yani, güzü kim yaratmışsa, güneşi de o yaratmıştır. Kulağı kim yaratmışsa, atmosferi de o yaratmıştır. Akciğerleri kim yaratmışsa, oksijeni de o yaratmıştır. Bütün bunları sonsuz ilim, hikmet ve kudrete sahip olan Allah’tan başkasına vermek elbette mümkün değildir.

e) İnsan anatomisi ile hayat şartlarına bağlı olarak yaratılan her türlü nimet arasındaki ilişki hiçbir tesadüfe, sebeplere verilemeyeceğine göre, elbette onların yegâne yaratıcısının Allah olduğuna iman etmek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İnanmayanlara Allah'ın varlığını nasıl anlatabiliriz?

Allah var mı? Mantıki delilleri nelerdir?

Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir? Tevhid delilleri...

Yaratılış Delilleri...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun