İnsandaki bütün azalar ve organlar kimin eseridir?

Tarih: 30.04.2020 - 16:18 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Kur’an-ı Kerim’de, insana verilen göz, kulak gibi en kıymetli azalarımızın verilişine dikkat çekerek şöyle buyurmaktadır:

“Sizin âzâlarınız içinde en kıymettar göz ve kulaklarınızın mâliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız? Bu lâtif, kıymettar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icad edip terbiye eden O’dur; bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab Odur. Mâbud da O olabilir.” (Yunus, 10/30-31)

Varlıklar içerisinde en kıymetli azalara, duygulara sahip olan insandır. Bunların anne karnında yaratılışında, yerli yerine takılışında, onu karnında taşıyan annenin bile haberi olmamaktadır. İnsana anne karnında gözünü takan, kulağını ve burnunu yerleştiren, mideyi yerine koyan, o insanın dünyadaki görmesini bilen, işitmesini sağlayan, kokuları yaratan, besinleri hazırlayan Allah’tan başkası olamaz. Yani, görmeyi ve gözü yaratan kim ise, güneşi yaratan da odur. Sesleri ve işitmeyi halk eden kim ise, kulağı da yerine takan odur. Elmayı rızık olarak kim yaratmışsa, insana mideyi takan da odur.

Demek ki, insandaki bütün azalar ve organlar Allah’ın eseridir. O halde, insan bunları veren Allah’ı tanımakla sorumludur.

Allah'ı tanımakla ilgili olarak bazı ayetlerde Cenab-ı Hak, mealen şöyle buyurmaktadır:

“Semâ ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyyâ edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka, koca semâ ve zemini iki mutî hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür O’na münhasırdır.” (Yunus, 10/31-32.).

İnsan rızka muhtaçtır. Hayatımızın devamı için, gökten yağmurun yağdırılmasına, yerden de hububatın çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Ne yağmurun yağdırılmasına ve ne de yerden bitkilerin çıkarılmasına insanın gücü yetmez. Bunun için bizim ihtiyacımızı bilen, bize acıyıp merhamet eden, bizim bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirmek için yere ve göğe sözü geçen bir kudret sahibine ihtiyaç vardır. O da sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun