Allah, zihnimizden nasıl bağımsız olabilir?

Tarih: 31.03.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c.)’ın zihnimizden bağımsız olduğu yargısı zihnimize ait ise zihnimizden nasıl bağımsız olabilir?
- Akılcı bir şekilde anlatır mısınız? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah kavramı, zihnimize ait bir kavramdır.

Allah’ın zihinden bağımsız olduğuna dair önerme, özünde "Allah bizim zihin ürünümüz değildir." demektir. Yani Allah’ın var olup olmaması bizim zihnimize bağlı değildir, demektir.

Kısaca O, düşünen insan zihninden bağımsız olarak varlığını devam ettirir.

Bu önermenin insan zihninin bir ürünü olmasında herhangi bir sıkıntı yoktur; çünkü zihnimiz kavramlarla iş yapar, kavramlar arası ilişkiyi kurar ve bir hükümde bulunur.

Kavramın kendisi, varlığın kendisi değildir.

Burada sorulması gereken soru Descartes'ın da sorduğu, “Tanrı kavramının insan zihninde nasıl ortaya çıktığı" sorusudur.

Kendisinin ve idealist birçok filozofun bu soruya verdikleri cevap "Tanrı fikrinin doğuştan gelen apriori bir kavram olduğudur” ki, bu yaklaşım kanaatimizce doğru bir yaklaşımdır.

Kısaca insan zihninin Tanrı hakkında bir yargıda bulunması ile onun varlığının bu önermeye tabii kılınması, hem bir mantık hatası (safsata) hem de açık bir biçimde yanlış analoji hatasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun