Allah takdir ettiği için çaldım diyen yalan mı söyler?

Tarih: 03.01.2024 - 11:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayet olunduğuna göre bir hırsızı yakalayıp Hz. Ömer`e getirdiler.
Hz. Ömer (ra) ona: - Niçin çaldın? diye sordu.
Hırsız: - Çaldımsa Allah'ın takdiriyle çaldım. Allah böyle takdir etmiş, diye cevap verdi.
Hz. Ömer bu cevaba hiçbir şey demedi, yalnız emir verip hırsızlık cezası olarak elini kestirdi ve ayrıca da dayak attırdı. Kendisine niye böyle iki ceza verdiği soruldu.
- El kesmek hırsızlıktan, dayak da Allah’a yalan ve iftirasından dolayı, cevabını verdi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Allah takdir ettiği için çaldım diyen yalan söyler, Allah’a iftira atmış olur. Günah işlemeyi isteyen insandır, yaratan ise Allah’tır. Bu nedenle işlediği günahın sorumluluğu -haşa- Allah’a fatura etmek, yalandır, iftiradır.

Nitekim, “Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir...” (Nisa, 4/79) mealindeki ayette insanın bu özelliğine dikkat çekilmiştir.

Soruda geçen rivayete gelince:

Bu rivayeti hadis kaynaklarında bulamadık. Ancak bazı fıkıh ve tarih kaynaklarında geçmektedir.(1)

Rivayet sahih olsun olmasın, “Bu günahımı Allah takdir ettiği için işledim” türünden bir şey söylemek, elbette Allah’a iftiradır. Bunun nassi bir haddi olmadığı için hakimin/mahkemenin takdir ettiği tazir cezası söz konusudur. Hz. Ömer de -rivayet sahih ise- öyle takdir etmiştir.

“Müşrikler diyecekler ki 'Eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.' Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da nihayet Bizim azabımızı tatmışlardı. De ki 'Sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki: Siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz düpedüz yalan atıyorsunuz.” (Enam, 6/148)

mealindeki ayette de böyle bir yanlışın müşrikler tarafından seslendirildiği, ancak bunun doğru olmadığının altı çizilmiştir.

Kaynak:

1) Ali el-Kari, Fıkhu’l-Ekber, s. 69; Seyyid Sâbık, El-Akâidü’l-İslâmiyye, s. 98; Ahmet Faruk Desûkî, el-Kaza ve’l-Kader fi’l-İslam, Darü’d-dâve, İskenderiyye-1982, II, s. 8.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun