Allah Kuran’dan daha güzel söz söylemeyecek mi?

Tarih: 10.07.2023 - 21:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zümer suresi 23. ayette diyor ki “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi.” - Kuran sözün en güzeli de derken Allah Kuran’dan daha güzel söz söylemeyecek mi?
- Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem, denizler mürekkep, arkasından yedi deniz daha gelip mürekkep olsa Allah'ın kelimelerini yazmaya kalksanız, bütün bunlar tükenir, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah böyle üstündür, böyle hikmet sahibidir. (Lokman, 27)
- Buna göre Allah'ın kelimeleri çok fazla ama bütün kelimelerinin sözlerin en güzeli olması gerekmez mi alla (Allah) Kuran’dan daha güzel söz söylemeyecek mi, burada ne demek istiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Bir sözün güzelliği / mükemmelliği veya çirkinliği / noksanlığı iki şekilde düşünülebilir: 

Birincisi: Söz sahibinin maharetine bakar. Güzel düşünen, güzel tefekkür eden, düşündüğünü güzelce ifade edebilen bir kimsenin sözleri güzel ve mükemmel olur. Bunun aksine bir kimsenin fikri bozuk, bakış açısı noksan, meramını ifade etme gücü zayıf ise, bu kimsenin sözleri de o nispette kötü ve noksan olur. 

İkincisi: Söz sahibine değil, söz konusu olan konunun sözlerine bakar. Yani sözün güzelliği ve çirkinliği konuların karşılaştırılmasından meydana gelen farklılıktır. Bazen çok zayıf bir ifade tarzı, çok güzel bir manaya yönelik olduğu için her tarafa güzellik ve mükemmellik saçar. Bazen da olur ki, çok güçlü bir edebi üslupla sert edilen bir ifade tarzı, konunun pespayeliğinden ötürü her yönden perişanlık kokusunu yayar. 

Bu hususu Kuran’a tatbik edersek, diyebiliriz ki, Kuran’daki ifadelerin hepsi hem söz sahibi Allah’ın sonsuz ilim, hikmet ve kudreti açısından, hem Kuran’da söz konusu edilen hükümlerin, emir ve yasakların hiçbirinde hakiki bir noksanlık ve çirkinlik söz konusu değildir.

b) O halde, Kuran’ın en güzel söz olması, Allah’ın yapabilme gücüne göre değil, ortaya konulmuş bir kitap olarak Kuran’ın mevcut kimliğine göre değerlendirilir. Bu da başka kitaplarla iki açıdan kıyaslanarak varılan bir sonuç olmalıdır. 

Birincisi: Kuran’ın ifade tarzı, söz dizimi/belagat, fesahat ve i’caz bakımından -semavi kitaplar dâhil- bütün kitaplardan daha üstün, daha güzel ve daha mükemmel olduğu gerçeğidir. 

İkincisi: Kuran’ın ortaya koyduğu hükümler, emir ve yasaklar, ahlaki dersler, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, çevresel ve üniversal muhtevası itibariyle diğer tüm kitaplardan ve ilgili verilerden daha güzel, daha mükemmel verilere sahip olduğu realitesidir.

c) Lokman suresindeki sayısız, sınırsız kelimelerden maksat, bilinen sözler yanında, ilhamlar, keşifler, ledünni ilimler, kâinat kitabının mücessem kelimeleridir.

Hülasa: Konunun Bediane özetini Bediüzzaman Hazretlerinden dinlemekte fayda vardır:

“Evet, Kuran der ki: 'Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar, bitiremezler.' Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam, Kur'ana verilmesinin sebebi şudur ki: Kur'an, ism-i a'zamdan ve her ismin a'zamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem Semavat ve Arz'ın Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasia-i muhita noktasında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, 'Kelâmullah' unvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş.” (bk. Sözler, s. 134)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun