Kur'an değişti mi?

Tarih: 05.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an derlemeleri yapılırken Hz. Ali ve Ehl-i beyt'e ilişkin bazı ayetler çıkarıldı mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Daha önce bazı Şii âlimlerin -siyasî mülahazalarla- ortaya attıkları iddialar, bugünkü Şii âlimleri tarafından da açıkça tenkit edilmekte ve bu tür iddiaların; “Kur’an’ı biz indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız.” (Hicr, 15/9) mealindeki ayete aykırı olduğunu söylemektedir.

- Bugün elimizde mevcut olan Mushaf, sahabeler tarafından yazılan aynı Mushaf'tır.

Kuran’ı tahrif etmek küfür olduğuna göre, bunu kabul ettiğimiz takdirde, Hz. Ali (ra) dahil bütün sahabileri tekfir etmek gerekir. Bu ise cinnetli bir hezeyandır.

- Kuran'ın en son Mushaf halinde düzenlenmesi Hz. Osman (ra) zamanında olmuştur. O devirde Sünni-Şii ihtilafı diye bir şey söz konusu olmadığına göre, Hz. Ali (ra)’in lehine olan bazı ayetleri Kuran’dan çıkarmanın manası yoktur. Kaldı ki, bir yandan Hz. Ali (ra)’in faziletine dair onlarca hadisi neşreden Ehl-i sünnet'in, diğer yandan kendilerini küfre götürecek Hz. Ali (ra) hakkındaki bazı ayetleri yok saymalarının hiçbir mantığı olmaz.

- Hz. Osman (ra) devrinde bütün sahabenin ittifakıyla tek bir Mushaf haline getirilen Kuran‘ın diğer hususi nüshaları ortadan kaldırılmış ve Hz. Ali (ra) de bu kurala uymuştur. Eğer Hz. Ali (ra) özellikle kendi hakkında olan bazı ayetlerin çıkarıldığını bilseydi, hiç bunu kabul eder miydi?

- Kuran’dan çıkarıldığı iddia edilen altı-yedi ayetli “Velayet Suresi”, Arapça ve Kuran’ı bilen herkese uydurma olduğunu haykıran bir pozisyona sahiptir. Bazı Kur’an ayetlerinin metni esas alınarak Hz. Ali (ra) ile ilgili bazı şeylerin sokuşturulduğunu görmek için fazla bilgili olmaya gerek yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Kur'an'da 6666 ayet var mı?   

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun