Kur'an gerçek ayetleri toplanırken yakıldı mı? Kur'an'da geçen bilgilerin eski yazıtlarda da bulunduğu iddia ediliyor?

Tarih: 27.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

"Kur'an'ın gerçek ayetlerinin toplanırken yakıldığı,..” sözü, tamamen, uydurma bir kandırmacadır.
Doğrusu: “Hz: peygamber (a.s.m)’in emriyle –yumuşak deri, yufka taş, deve ve koyun kürek kemikleri, hurma dalı, parşümen gibi- değişik parçalar halinde, değişik malzemeye yazılan Kur’an metni, Hz. Ebu Bekir (ra) devrinde ilk defa –bütün sahabenin ittifakıyla- bir Mushaf haline getirilmiş ve en son Hz. Ömer (ra)’in kızı müminlerin annesi Hz. Hafsa (r.anha)’ya teslim edilmişti.

Fakat bunun yanında ayrı ayrı kimselerin kendileri için hususî olarak yazdıkları Kur’anlar da söz konusuydu. Bunların bir  çoğu tam Kur’an olmayıp eksik idi. Abdullah b. Mesud gibi, bazı sahabeler ise kendilerinin bu hususî Mushaflarında tefsir mahiyetinde bazı açıklamaları da dipnot şeklinde koymuşlardı. Bu ise -birkaç kelimeyi geçmese de- bir farklılık arz ediyordu.

Hz. Osman (ra) devrinde bütün sahabelerin ittifakıyla Hz. Hafsa (r.anha)’nın yanındaki Mushaf esas alınarak yeniden bir gözden geçirme söz konusu edilmiştir. Bunun nüshaları çoğaltılmış, beş veya yedi adet nüshalar değişik merkezlere gönderilmiş ve bir tanesi de Medine-i Münevvere'de bırakılmıştır. Bu arada bütün ümmetin icma ettiği bu yeni nüshaların esas alınmasını sağlamak için adı geçen ve bir farklılık imajını veren hususî Mushafların yakılması cihetine gidilmiştir.

Cevap 2:

İlk insan Hz. Adem (as)’den beri her devirde Allah tarafından gönderilen peygamberlerle birlikte insanları irşat eden vahiy mesajları da gelmiştir. Bu mesajların başında Allah’ın varlığı ve birliğinin ispatı gelir. Bu ispat ise, kâinatın varlığı, onların bazı parçaları nazara verilerek yapılmıştır. Bu sebeple, Tevrat'ta, İncil'de, Hz. İbrahim (as), Hz. Nuh (as) ve Hz. Adem (as)’in sahifelerinde de bu tür mesajlar vardı. Bunların var olduğunu Kur’ an’ın onlarla ilgili verdiği mesajlarından anlıyoruz.

Eğer gözü dönmüş, aklı sönmüş bir kimse kalkıp daha Kur’an’ın önceki insanların bilgilerinden iktibaslar yaptığını söylerse, bu hükmün bütün semavî kitaplar için de söz konusu olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Eğer bütün semavî kitapların bilgileri insanların bulduğu keşiflerden, yazılımlardan esinlenerek yazıldığını iddia eden çıkarsa, bunun Allah ile problemi var demektir.

Bununla beraber, kâinat hakkında Kur’an’ın yaptığı açıklamaların hepsinin olduğu gibi başka belgelerde de vardır diyen varsa, göstersin bu belgeleri... Çünkü, zaman ihtiyarlandıkça buna paralel olarak eski bilgilerin çoğu da ihtiyarlanıyor. Yalnız Kur’an zamanla daha da gençleşiyor, müspet ilmin doğru keşifleri ortaya çıktıkça, onun hakikatleri daha da parlak hale geliyor ve göz kamaştırıyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kuran'ın aslı yakıldı mı?..

Kur'an-ı Kerim'in her zaman taze ve genç olduğu konusu...

Kur'an’ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bu ne demektir, nasıl anlamak gerekir?..

Kur'an, Peygamberimiz (sav)'in sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun