Kuran'dan müminlere şifa ve rahmet olan şey nedir?

Tarih: 23.12.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’dan 2 ayet kafama soru işareti verdi:
- İsra suresi 3. ayeti kerimede Nuh aleyhisselamın çok şükreden biri olduğundan bahsediliyor.. Buradaki 'şükür' ne anlamda ifade edilmiştir?
- İsra suresinin 82. ayetinde şifa ve rahmet ifadesi var. Burada sanırım ayrı bir incelik var, şifa kelimesinin üzerinde med var ve bu şifa, sanırım Kuran’ın devamlı ve kesintisiz deva olduğuna işaret ediyor gibi ve yanında rahmet anılmış, peki rahmet mahlukatın üzerinde de devamlı değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İsra suresinin başında ilk üç ayette, Allah’ın insanlara yaptığı iyilikleri, verdiği nimetlerinden önemli bazı örnekler sunulmuştur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

a) “Ayetlerimizin bir kısmını  kendisine gösterelim diye kulunu gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya yürüten Allah her türlü noksandan münezzehtir. O her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra, 17/1)

mealindeki ayette insanlık camiasına en büyük şeref kazandıran miraç olayına yer verilmiştir.

Miraç, Hz. Muhammed (asm)’in şahsında tahakkuk etmiş olmasına rağmen, insanlık camiası için de en büyük şeref bahş eden bir olaydır. İnsanlık ailesinden biri olan Hz. Muhammed (asm), insanlık kemalatının zirvesi olan “velayet-i Ahmediye” ile "Mi'rac merdiveniyle cennete, Sidret-ül-Münteha'ya, Arş'a, Kab-ı Kavseyn'e kadar.” (bk. Mektubat, s. 214) yükselmiş ve kâinatın sultanı ile münacat etmiştir.

İnsanlar için de günde beş defa Allah ile irtibatı sağlayan namaz miracını getirmiştir. Böylece insanlar için büyük bir yeri olan İsra-Mirac nimetine işaret edilmiştir.

b) “Yine biz, Musa'ya (da) kitabı vermiş ve onu İsrâiloğulları için bir doğru yol haritası kılarak (demiştik ki): ‘Benim dışımda, herhangi bir koruyucu otorite edineyim demeyin.’” mealindeki ikinci ayette insanlar için ilk büyük kitap halindeki vahye mazhar olan Hz. Musa vasıtasıyla insanlara ulaştırılan manevi nimetlere dikkat çekilmiştir.

c) “Siz, ey Nûh'la birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Unutmayın ki o hep şükreden bir kuldu!" mealindeki üçüncü ayette ise, Tufan hadisesinde boğulmaktan kurtulan insanlar, bu hayati önemi haiz nimete karşı nankörlük etmemeleri konusunda uyarılmıştır.

Çocukları oldukları Hz. Nuh’un devamlı olarak Allah’a çokça şükreden bir kul olduğuna dikkat çekilerek, onların da babalarının yolunu kaybetmemelerinin gereğine işaret edilmiştir.

Böylece İsra suresinin ilk üç ayetinde -aşağıdan yukarıya doğru- bir sıra takip edilmiş, önce Hz. Muhammed (asm), ardından Hz. Musa, ardından da Hz. Nuh söz konusu edilmiştir. (krş. Razi, ilgili yer)

- Sorudaki diğer ayetin meali şöyledir:

“Biz Kur'ân'dan mü'minlere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu (Kur’an), zâlimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.” (İsra, 17/82)

Kur’an müminler için -hem ruhani, hem cismani hastalıklarına- şifadır.

Ruhani hastalıklar: Her türlü yanlış itikat, batıl düşünce ve kötü ahlak gibi şeylerdir. Kur'an’ın bütün muhtevasıyla bu hastalıkları tedavi eden, reçete sunan ve şifa olan bir ilahi kitap olduğunda şüphe yoktur.

Cismani hastalıklar: Bilinen maddi hastalıklardır. Kur'an ayetlerinin okunmasıyla hasıl olan şifanın varlığı binler defa tecrübe edilerek tespit edilmiştir.

Kur'an müminler için aynı zamanda bir rahmettir.

Yukarıda ifade edildiği üzere, insanlar genellikle batıl itikat ve kötü ahlak ile kalbi ve ruhi hastalıklara müpteladır.

Kur'an, bir irşat kitabı olarak iki kısımdır:

a) Şifa ciheti:  Ehl-i dalalet ve ifsat komiteleri tarafından insanlara empoze edilen şüphe ve tereddütleri ortadan kaldırıp insanları bu hastalıktan kurtarması, onun şifa cihetini temsil eder.

b) Rahmet ciheti: İnsanlara yüksek ilimleri, güzel ahlakı, fazileti öğretmesi, onlara Allah’ın rızasını kazandırması, meleklerle omuz omuza verecek şekilde bir talim ve terbiyeye tabi tutması ise, onun rahmeti cihetinin göstergesidir. (krş. Razi, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun