Allah -haşa- sadisttir, diyene nasıl cevap verilir?

Allah -haşa- sadisttir, diyene nasıl cevap verilir?
Soru Detayı

- Bunu diyenlere bedihi bir şekilde nasıl galebe çalınır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın ahlakını ancak ondan öğrenebiliriz. Başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Çünkü bu konuda birkaç ihtimal vardır:

a) Allah’a inanmayan bir kimsenin Allah’ın vasıflarından bahsetmesi, abesle iştigaldir.

b) Allah’a inandığı halde İslam dinine inanmayan kimsenin de Allah’ın sıfatlarından, ahlakından söz etmesi, bir cehaletin yansımasıdır. Çünkü, Allah’ın varlığını bilmek, onun sıfatlarını, ahlakını bilmek anlamına gelmez.

İnsan aklıyla, “Bir iğne ustasız, bir harf yazarsız olmaz.” gerçeğinden hareketle bu kâinatın yaratıcısına inanabilir.

Fakat hiç kimse, Allah’ın bütün sıfatlarını, ahlakını aklıyla gerçek anlamda bilmez, bilemez.

c) Allah’a inandığı gibi, Kur’an’a da inan kimse, Allah’ın ahlakını Kur'an’dan öğrenmek durumundadır. Kur'an ise, Allah’ın kullarına karşı asla haksızlık yapmayacağını ve sadist olmadığını ifade etmektedir.

d) "Sadist" demek, başkasına maddi-manevi işkence yapmaktan zevk alan kimse demektir. Her şeyden önce, Allah bu tür işkenceleri yapmayı kullarına yasaklamakla, kendisinin de böyle bir şeye tenezzül etmediğini bildirmiştir.

“Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.” (Fussilet, 42/46)

mealindeki ayette, Allah haksızlığı ve zulmü hem kullarına hem de kendisine haram kılmıştır.

e) Sadistlik bir hastalıktır, bir psikolojik saplantıdır. Kâinatın güzelliği, mükemmelliği, onun manevi güzelliği ve mükemmelliğine şehadet ettiği bir yaratıcı, böyle pespaye bir huydan milyar defa uzaktır, münezzehtir.

f) Bir devletin büyüklüğünü gösteren -külli manada- şu iki şeydir:

Birincisi: İyi insanlara karşı şefkat ve merhamet kanatlarını açıp, onları himaye etmektir.

İkincisi: Suç işleyen kötü insanlara karşı da devletin izzetini, haysiyet ve şerefini, vatandaşlarının huzur ve güvenini koruma adına, bu canilere hak ettikleri cezayı vermektir.

Devletin, iyi insanlara  şefkatle yaklaşması, safdillik olmadığı gibi, canileri cezalandırması da sadistlik değildir.

Yeryüzünü bir nimet sofrası halinde düzenleyen, güneş, ay, yağmur, gıda, bebeğe anne musluklarından anında süt gönderen, kalplerine merhamet ve şefkat koyarak insanları hatta bütün canlıları bununla birbirinin yardımına koşturan ve bunun gibi daha sayısız nimetlerle yarattıklarına karşı gösterdiği sonsuz merhameti ortada iken, hikmetini bilmediğimiz ve çoğunlukla insanların canavarca gösterdikleri bir tavrın sonucu olan bazı zulümlerin, haksızlıkların, merhametsizliklerin faturasını Allah’a kesmek yerden göğe haksızlıktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Haşa, Allah Teala sadist mi, hayvanların parçalanmasına neden ...

Allah, neden işkence-zulüm-vahşet-sakatlık-körlük-tecavüz gibi bir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
2.067 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
EN ÇOK SORULANLARDAN
UYGULAMALAR