Alak suresindeki el-İnsane lafzı eski nüshalarda elifsiz olarak mı yazılmıştır?

Tarih: 24.06.2022 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Dört sorum var:
1. Bu kelimeyi elifsiz okuyan kurra var mı?
2. Bu lafız farklılığı anlamı bozmuyor ama okuyuşta bir farklılığa sebeb oluyor mu?
3. En eski nüshalarda (özellikle Hz. Osman’a nispet edilen mushaflarda) bu kelime nasıl yazılmıştır. Elifsiz yazılan nüshalar hangileridir? Bir sitede bir eski Kuran nüshasının ilgili ayetin olduğu sahifenin olduğu görselde alaka suresi ikinci ayetteki 'el insane' kelimesi elifsiz yazılmış ki gördüğüm kadarıyla en eski mushaflardan biri, ayrıca Topkapı nüshasında da aynı şekilde yazılmış.
4. Bu durum Kuran-ı Kerimin sıhhatine zarar verir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Osman'ın istinsah ettirdiği Mushafların, harekesiz ve noktasız olma yanında kendine özgü bir hat biçimi vardır.

Bu hat biçiminde med elifi dediğimiz harf metinde yer almaz yani yazılmaz, ama okunurken bu elif telaffuza yansır.

Örneğin, ticarette elde edilen gelire kâr deriz. Bunu söylerken a harfini hafif uzatırız. Hiç kimse bu kelimeyi kışın yağan kar ile karıştırmaz. Burada a harfinin uzatma işareti olmasa da manayı bilen kişi yine de onu uzatır.

İşte "el-insân" kelimesinde sin harfinden sonra uzatma işareti ile elif yazılsın veya yazılmasın telaffuzda o harf okunur ve bu durum Kur'an’ın orijinalliğine asla zarar vermez.

Daha sonraki süreçte yazının da gelişimi ile birlikte, Mushaf hattının yazı biçimi hususunda iki görüş ortaya çıkmıştır:

Bunlardan biri Mushaf hattının kıyasi olduğu, yani kurallara bağlı olduğu ve yazı kuralları geliştikçe Mushafın yazı biçimi de bu yazı gelişimine bağlı olarak değişebilir.

Diğer görüş ise Mushaf hattının kıyasi olmadığı yani tevkifi olduğu anlayışıdır ki, buna göre Mushaf hattı bağlayıcıdır ve asla değişmez.

Bunları telfik eden üçüncü yaklaşım ise aslında kıyasi olduğu ancak Hz. Osman Mushaflarının hattına teberrüken ve ihtiramen bağlı kalınarak bu hattın korunması gereğidir.

Bu tartışmaya bağlı olarak Mushaflar "Mesahif-i Osman hattı"na bağlı olarak yazılmışlardır. Sonradan gelişen yazı kurallarına uygun olmayan bazı kelimelerin yazı biçimi de korunmuştur. Bunlarla ilgili ya Mushafın altında yönlendirici bilgiler vardır ya da şifahi okuma esas olduğu için, zaten okuyuşunda herhangi bir sıkıntı meydana gelmez.

Daha sonraları bizim bugün hat biçimini takip ettiğimiz ve basılan Mushaflarımız yazının kıyasi olduğu gerçeğine dayanarak med olan elif hatta yani yazıda gösterilmiştir. Diğer İslam ülkeleri ise Mesahif-i Osman hattına bağlı kalarak bu elifleri yazmamıştır.

Dolayısıyla bu eliflerin yazılmaması, bir okuma farklılığından kaynaklı değil, Hz. Osman Mushafının hattına bağlılıkla alakalıdır. Bunlar Kur'an'ın orijinalliğine asla halel getirecek hususlar değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 90
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun