Adem, su ile çamur arasında iken, ben nebi idim, anlamına gelen hadis sahih midir? Bu rivayet evrimcilere delil olabilir mi?

Tarih: 06.04.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında, soruda yer alan şekliyle hadis rivayeti zayıf kabul edilmiştir. Ancak manasının sahih olduğunu gösteren ve kaynaklarda rivayeti sahih kabul edilen benzer rivayetler söz konusudur. Mesela;

Ahmed b. Hanbel, Buharî (Tarihinde), Ebu Nuaym, Hâkim’in rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m) şöyle burmuştur:

“Ben nebî/peygamber iken, Adem ruh ile ceset arasında bulunuyordu.”(bk. Aclûnî, 2/129).

Tirmizî ve daha başkalarının da rivayetlerine göre, Ebu Hüreyre şunları söylemiştir: Ben Resulullah’a “Siz ne zaman peygamber oldunuz (bir rivayette, ne zaman peygamber yazıldınız?)” diye sordum, cevap olarak “Adem ruh ile ceset arasında iken ben peygamber idim.”(a.g.e) buyurdu.

Burada -en iyisini Allah bilir- kader noktası nazara verilmiştir. Yani Hz. Adem (as) daha ruhlar aleminde iken, daha cesede girmeden önce Hz. Muhammed (a.s.m) Allah’ın ezelî ilminde peygamber idi. Bu ifadede insanlar için belli bir zaman kavramıyla sınır çizilmiş ve akıllara konu biraz daha yaklaştırılmıştır.

Bu ifadenin evrimle hiçbir ilgili yoktur.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Allah’ın ilk olarak yarattığı şey nedir?  

Hz. Adem, Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir? Peygamber Efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür? 

"Sen olmasaydın, ey Habîbim, felekleri [kâinatı] yaratmazdım." kudsî hadisi ne anlama gelmektedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun