İlk bina Kabe ise ondan öncekilerin varlığı nasıl açıklanabilir?

Tarih: 17.06.2020 - 09:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Benim halen Kuran hakkında araştırmalarım sürüyor. Dediğim gibi önceden ateist idim şu anda bir yaratıcıya inanıyorum ama dinlere inandığım pek söylenemez. Bugün size Kuran’ın tarih ve arkeoloji ile çelişkisini sunacağım ve bana vereceğiniz cevapları merak ediyorum.
- Kuran’da yeryüzündeki ilk ibadethanenin Kabe olduğu yazıyor. Fakat 1900’lü yıllardan itibaren yapılan kazı çalışmalarında 12.000 yılına ait bir tapınak keşfedildi, bu yerin adı "Göbeklitepe"dir. Üstelik bu tek örnek değil bunun haricinde Mardin’in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesindeki Boncuklu Tarla üzerinde yapılan kazı çalışmalarında 11.000 yıllık bir tapınak daha bulundu.
- İslama göre Kabe Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir. Hz. İbrahim ise milattan önce 2000 yıllarında yaşamıştır. Yani günümüzden 4000 yıl önce yaşamıştır, buna göre Kabe de milattan önce 2000’li yıllarda yapılmıştır.
- Gördüğünüz gibi elimizde Kuran’ın öne sürdüğü “yer yüzündeki ilk mabed kabedir“ iddiasını yalanlayacak birçok delil vardır.
- Size göre Kuran bilimle tarihle çelişmez, ama şu anda gördüğünüz gibi çelişmektedir?
- Bana cevap olarak Kabe’nin ilk insan kabul ettiğiniz Hazreti Adem tarafından yapılmaya başlandığını falan söyleyebilirsiniz. Ama benim bildiğim bu konuda kesinlik yoktur. Sadece Kabe’nin ilk olarak Hz. Adem tarafından yapılmaya başlandığını söyleyen bazı rivayetler vardır, bu rivayetler de ne kadar sağlamdır bilemiyorum...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kâbe’nin ilk inşası Hz. Âdem tarafından gerçekleştirildiğine dair rivayetler önemlidir. Bu rivayetleri ön yargıyla göz ardı edemeyiz. Şimdi bu konuda değişik tarih kaynaklarındaki bilgileri hep beraber görelim:

a) Önce şu ayete bakalım:

“Vaktiyle Biz İbrahim'e Beytin yerini göstermiş ve şöyle buyurmuştuk: Hiçbir şeyi bana ortak koşma; Beytimi de tavaf edenler, Allah huzurunda duranlar, rükû ve secde edenler için temiz tut.” (Hac, 22/26)

Ayette zikredilen; “Vaktiyle biz İbrahim'e Beytin / Kâbe’nin yerini göstermiştik.” ifadesi ile “Beytimi / Kâbe’yi… temiz tut...” ifadesi, Kâbe’nin Hz. İbrahim’den önce var olduğunu göstermektedir. Ayetin bu ifadesinden akla ilk gelen mana budur. (bk. Şaravi, ilgili ayetin tefsiri)

Nitekim bazı alimlere göre, “Kâbe’nin yerini göstermiştik” mealindeki ayetin ifadesinde, Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe tamamen harap olmuş ve yeri de kaybolmuştu. Allah yeniden onu -aynı yerinde, eski temelleri üzerinde- yaptırmak için asıl yerinin Hz. İbrahim’e gösterildiği bildirilmiştir. (bk. Kurtubi, Zuhayli, et-Tefsiru’l-Münir, Hac 26. ayetin tefsiri)

Keza, Hz. İbrahim’den hikaye edilen “Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını, senin hürmetli beytinin yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim...” (İbrahim, 14/37) mealindeki ifadesinden de Kâbe’nin Hz. İbrahim’den önce de var olduğunu göstermektedir. “Senin hürmetli beytinin yanında…” ifadesi bunun açık göstergesidir. Zira o dönemde Kâbe yeniden inşa edilmemişti. (bk. Şaravi, ilgili yer)

b) Taberi’nin verdiği bilgiye göre, Kâbe ilk defa Hz. Âdem zamanında inşa edilmiş ve Hz. Nuh’un Tufanında su altında kaldığı güne kadar varlığını sürdürmüştür. (bk. Taberi, Tarihu Taberi, 1/162)

Bununla beraber, bazı alimlere göre, Hz. Âdem zamanında inşa edilen Kâbe onun torunlarından Hz. Şit zamanında ihtiyaca binaen yeniden -taş ve topraktan- yapılmıştır. (Taberi, a.g.y)

c) Meşhur Buhari şarihi İbn Hacer de Kâbe’nin ilk defa Hz. Âdem zamanında inşa edildiğine dair bilginin sahih / sağlam olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Beri, 6/408-409)

e) İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’in Allah’a ibadet etmemesi düşünülemez. İbadetin yapıldığı mekana Mabed denir. Bu açıdan bakıldığında, ilk Mabed Kâbe’nin Hz. Âdem tarafından inşa edilmesi en makul bir olay olduğunu kabul etmek akıl ve mantığın gereğidir.

Buna göre, dünyada yapılan ilk bina, insanlığın babası olan Hz. Âdem'in yaptığı Kâbe'dir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İnsanlık tarihi ne zaman başladı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun