Kabe ile Mescid-i Aksa’nın yapılmasının 40 yıl arayla olması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 22.08.2015 - 10:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber (asm), yeryüzünde ilk inşa edilen mescidirı "Mescid-i Haram", ikinci inşa edilenin "Mescid-i Aksa" olduğunu ve bu ikisi arasında kırk yıl süre bulunduğunu beyan buyurmuştur. (Buhârî, Enbiyâ. 10)
- Birisi Hz. Adem zamanında öbürü Hz Süleyman zamanında inşa edilmemiş miydi?
- Peygamberimiz hadisde neden aralarında 40 yıl süre bulunduğu söylemiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam alimleri bu hadiste bir “işkâl” (sorun) olduğunu kabul etmişlerdir. Bu sorunu çözmek için şöyle bir yaklaşımı uygun görmüşlerdir:

Kâbe'yi Hz. İbrahim’den önce Hz. Âdem inşa ettiği gibi, Mescid-i Aksa’yı da Hz. Süleyman’dan çok önceleri Allah’ın velilerinden (veya peygamberlerinden) biri inşa etti. Bu  iki inşaat arasında 40 yıl geçmiştir. (bk. İbn Hacer, 6/408-409)

- Bununla beraber, aradaki “40” sayısı, “70” sayısı gibi çokluktan kinaye olarak da kullanılır. Bu açıdan bakıldığı zaman, Hz. Peygamber (asm)'e bu iki mescit arasındaki süre sorulunca o da “kesretten kinaye” olarak 40 yıl, demiş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun