Hacerü'l-Esved'e saygı gösterilmesi İslam dininde putperestliğin olduğunu göstermez mi?

Tarih: 14.11.2015 - 11:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dini putperestliği kaldırmak, tevhid inancını yerleştirmek için gelmiştir. Böyle bir dinin putperestliğe prim vermesi mümkün mü? Haceru’l-Esved, Hz. İbrahim’den beri kutsal bir taş olarak kabul edilmiştir. Bazı ateistlerin iddia ettiği gibi, Cahiliye dönemi Arapları bu kutsal taşı hiçbir zaman bir put gibi görmemişler. Bilakis dedeleri Hz. İbrahim’den gelen ve bir tevhit simgesi olan Kâbe'nin bir nişanı olarak görülen geleneği sürdürmüş ve ona saygı göstermişler.

Bir şeye gösterilen saygı ile ona tapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bu açıdan bakıldığı zaman görülecektir ki; meleklerin Hz. Âdem’e -saygı anlamında- secde etmeleri, insanların Beytullah’ı tavaf etmeleri, bir putçuluk değil, bir saygının ifadesidir.

Bilindiği gibi, Kâbe'nin kıymeti tevhid akidesinin simgesi, Allah’ın hakikî mabud olduğunun nişanesi, gökteki meleklerin beytu’l-mamur kâbesine mukabil, yeryüzü sakinleri olan insanlar tarafından kendisine yapılan ibadet için bir mâbed olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Kâbe'nin şerefi, fazileti mekândan kaynaklanan fiziki bir unsur olmasından değil, manevî konumundan kaynaklanan tevhidin simgesi, metafizik bir üstünlük nişanesi olmasındandır. 

Beytullah’ın en kutsal tarafını teşkil eden Haceru’l-Esvede saygı göstermek de hiçbir zaman bir tapma manasına gelmez. Haceru’l-Esved'in bu saygın konumu, Allah’ın tevhidini simgeleyen yeryüzü mabedi Kâbe’nin etrafını tavaf ederken, ilk tavaf noktası, dolayısıyla ilk ibadet nişanı olduğundandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun