Yahudi veya Hristiyan ibadet ederken ne tarafa dönmeli?

Tarih: 12.07.2022 - 06:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ehli kitap, Yahudiler veya Hristiyanların ibadet ederken veya namaz kılarken yüzlerini Mescid-i Aksaya veya Kudüs'e dönmeli mi?
- Yoksa Kabe’ye mi dönmeli?
- Bu konuda Kuran ve Sünnet ne diyor yani ayet ve hadisler?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekke şehrinin merkezinde yer alan Kâbe’nin, yüce Allah tarafından Müslümanların kıblesi haline getirilmesi sebebiyle Yahudilerin Hz. Peygamber’e (asm) karşı gösterdikleri direniş büsbütün şiddetlenmiştir.

Yahudiler kıblenin, önceki peygamberlerin kıblesi olan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmesini içlerine sindirememişler ve her fırsatta Mescid-i Aksa’nın daha üstün bir mabed olduğunu, bu sebeple kıble olmaya daha layık bulunduğunu savunmuşlardır.

Onların bu itirazlarına Bakara suresinin 142-145. ayetlerinde cevap verilmiştir.

Ancak Yahudiler itiraz ve eleştirilerine devam ettikleri için, başka ayetlerde konu yeniden gündeme getirilmiş ve Kâbe’nin yeryüzünde ilk yapılan mabed olduğu, tevhid inancının ilkelerini yansıttığı ve İsrailoğulları arasından gelmiş peygamberlerin de atası olan Hz. İbrahim’in makamının burada bulunduğu vurgulanmış, dolayısıyla kıble olmaya daha layık olduğuna işaret edilmiştir.

Kâbe’yi inşa eden Hz. İbrahim, Hz. Musa’dan yaklaşık 900 yıl önce yaşamıştır. Mescid-i Aksa ise -Kitab-ı Mukaddes’teki bilgiye göre- Hz. Musa’nın İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarmasından sonra M.Ö: 480-487 yıllarında Hz. Süleyman tarafından yapılmış(1) ve onun krallığı zamanında kıble olmuştur.(2)

Kur'an-ı Kerim’de, Beytullah’ın Hz. İbrahim tarafından oğlu İsmail ile birlikte bina edildiği açıkça belirtilir.

Ancak müfessir ve tarihçiler, Hz. İbrahim’in önceden bulunmayan bir bina mı yaptığı yoksa daha önce var olup yıkılmış olan Kâbe’yi yeniden inşa mı ettiği ihtimalleri üzerinde durmuşlar ve bu hususta farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.(3)

Sonuç olarak Yüce Allah, Kur'an'da ehl-i kitabı (Yahudi ve Hristiyanlar), Hz. Muhammed (asm) ile gönderdiği tevhid inancına yani İslam'a çağırmaktadır. (bk. Al-i İmran 3/64)

İslam'ın kıblesi de Kâbe’dir. Dolayısıyla bu davete icabet eden bütün insanların yegane kıblesi Kâbe’dir.

Kaynaklar:

1) I. Krallar, 6/1, 37.
2) I. Krallar, 8/29-30.
3) Konu hakkında daha geniş bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Kur’an Yolu” adlı eserin Bakara 2/127. ayetinin tefsirine bakabilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun