Hz. Muhammed neden Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kıldı?

Tarih: 05.06.2020 - 08:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Muhammed (asm) Medine’ye hicret ettiğinde Mescid-i Aksa’ya dönmek için Allah (cc)’dan bir onay mesajı aldı mı, yoksa Yahudiler ile ortak bir noktada buluşmak için orayı kendine kıble edinmesi peygamberimizin bir içtihadı mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Muhammed (asm) Efendimizin Kudüs’e dönerak namaz kılması, Allah’ın emri ve vahyi iledir. Nitekim, “Üzerinde bulunduğun kıbleyi...” (Bakara, 2/143) mealindeki ayet bunun açık bir delili olarak gösterilmiştir. (bk. Taberi, Kurtubi Bakara 143. ayetin tefsiri)

- Hz. Muhammed (asm) Efendimizin Medine’ye hicret ettiğinde Mescid-i Aksa’ya döndüğüne dair bilgiler zayıftır.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Hz. Muhammed (asm) hicret etmeden önce Mekke’de Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılardı. Namazın farz olmasından sonra Mekke’de yaklaşık 17 ay, Medine’de de 17 ay kadar Mescid-i Aksa’ya yönelerek ibadet ederdi.

Bu sebeple bu konuda hicret esnasında bir ilahi mesaj veya Yahudileri okşamak gibi bir durum söz konusu değildir.

- Kuvvetli ihtimalle namazın farz olmasından önce de sünnet olarak kılınan namazlarda da Mescid-i Aksa’ya yöneliyordu. Çünkü orası eskiden beri peygamberlerin kıblegâhı idi.

Bununla beraber Müşrikler atalarından miras aldıkları Kabe’yi eskiden beri bir nevi kıble gibi görüyorlardı. Kendilerine göre yaptıkları ibadetlerini, özellikle hac menasikini Kabe’ye yönelerek yaparlardı.

İşte Müslümanları müşriklerle aynı kıbleyi paylaşmak istemedikleri için eski peygamberlerin ve ehl-i kitabın kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelmeyi -bir ilahi mesajın da desteğiyle- tercih ettiler. (bk. Razi, Kurtubi, Bakara 142-145. ayetlerin tefsiri)

Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla, Hz. Peygamberin (asm) Mescid-i Aksa’ya yönelmesi iki şekilde muhtemeldir:

Bir görüşe göre Mekke’de iken Mescid-i Aksa’ya yöneliş ilahi mesajla tahakkuk etmiştir. Böylece Kuran’la neshedilmiştir. (Kurtubi, ilgili yer)

Diğer bir görüşe göre, bu yöneliş Hz. Peygamberin (asm) kendi içtihadı ve tercihidir. Sonra Kuran’la bu kıble değiştirilmiştir. (krş. Maverdi, ilgili yer)

Demek ki, Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılınması, Medine’ye hicret edilmeden önce Mekke’deyken başlamıştır. Bu durum Medine’de bir müddet devam ettirilmiştir. Daha sonra Kabe’ye yönelerek namaz kılınması gerektiği ile ilgili ayetler gelmiş ve önceki hüküm neshedilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun