Bazı yerler Allah’ın mübarek kılmasıyla başka yerlere üstün olabilir mi?

Tarih: 22.06.2020 - 14:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'anda bazı yerlerin mübarek kılındığı anlatılır. Mesela Mekke'deki Mescid-i Haram (Kâbe) ile ilgili şöyle buyrulur:

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَم۪ينَۚ

“Şüphesiz, insanlar için ilk mabed, çok mübarek ve âlemlere hidayet olarak bina edilen Mekke’deki Kâbe’dir.” (Âl-i İmran, 3/96)

Ayette Kabe'nin mübarekiyeti açıkça ifade edilmektedir. Şu ayette ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın çevresinin mübarek olduğu ifade edilir:

سُبْحَانَ الَّذ۪ٓى اَسْرٰى بِعَبْدِه۪ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ اْلاَقْصَاالَّذ۪ى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَۜا

 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.” (İsra, 17/1)

Mescid-i Aksa'nın ve çevresinin mübarek olması çeşitli cihetlerden olabilir. Her şeyden önce buralar nice peygamberin gelip geçtiği ve yaşadıkları yerlerdir. Mekânın şerefi, orada bulunandan gelir. Mesela Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. İsa buralarda yaşamışlardır. Ayrıca bu yerler son derece bereketli, verimli arazilere sahiptir. (bk. Beydâvî, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, I, 564)

Böyle mübarek yerler insanları kendine celp ve cezbeder, insanlar nice meşakkatlere katlanarak buraları ziyarete giderler. Mesela hac, böyle mukaddes bir ziyaret olayıdır.

Öyle anlaşılıyor ki bazı yerler Allah’ın mübarek kılmasıyla başka yerlere üstün olabilmektedir. Hz. Peygamber (asm) şöyle der:

"(İbadet için) şu üç mescidden başkasına yolculuk edilmez: Mescid-i Haram (Kâbe), Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksâ." (Buharî, Enbiyâ 8; Müslim, Mesâcid 2)

Yani bu üç mescid diğerlerinden mümtazdır. Bunları ziyaret etmek bile doğrudan bir ibadettir. Nitekim hac ve umrede buralar ziyaret edilir. Buralara gelenler ulvi duygularla coşarlar, manevi yönden mutmain hale gelirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun