​Allah bizleri neden kendisine muhtaç olacağımız halde yaratmıştır?

Tarih: 30.03.2017 - 00:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bizim O’na muhtaç olmamızın kendisine bir faydası ve gereksinimi yoksa neden böyle bir şey yapmıştır ki?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın kâinatı yaratmasındaki en önemli maksadı kendisini tanıtmaktır.

Kâinatın ezeli bir tercümanı olan Kur'an’ın da dört temel maksatlarından en önemlisi Allah’ın varlığı ve birliğini ders vermektir. İnsanların tabi tutulduğu imtihanın en temel sorusu da tevhid akidesidir.

Bütün bu hakikatler gösteriyor ki, insanın Allah’a muhtaç bir şekilde yaratılması;

- Hem kâinatın yaratılış maksadına,
- Hem Kur’an’ın indiriliş gayesine,
- Hem de din imtihanının amacına en uygun olan bir pozisyondur.

Çünkü insan, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi;

"İnsan her yönden kendini müstağni / ihtiyaçsız görürse, şımarır ve azgınlaşır." (Alak, 96/6-7)

yaratılmış âciz bir mahluk olduğunu görmezlikten gelip yaratanını unutur.

Yeryüzünü kendisine bir nimet sofrası halinde sergileyen Rabbinin bu ihsanlarına karşı şükür edeceğine, nimet vereni görmezlikten gelip nankörlük eder.

Bu gibi tutum ve davranışlar, insanın sınıfta kalmasına, suçlu duruma düşmesine ve cezayı haketmesine sebep olur.

“Karun 'Ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum.' dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti? Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz.” (Kasas, 28/78)

mealindeki ayette Allah’a ihtiyacını hissetmeyenlerin kötü akıbetleri canlı bir tarihi örnekle hatırlatılmıştır.

- Allah isim ve sıfatlarını sevdiği gibi, bunların tecellileri olan sanatlarını da sever.

Sanatları içinde en mümtaz olan insanları çok daha fazla sever.

Bir sevginin devam etmesi için karşı taraftan da karşılık bulması elzemdir. Allah kullarını sevdiği gibi, onların da onu sevmelerini istiyor.

İnsanı en çok sevindiren ve sevgisini kazandıran şey, gördüğü iyilik ve menfaattir. Eğer bir yerden fayda görmediğini düşünürse ona oraya karşı sevgisi de azalar, belki yok olur.

İşte her yönden Allah’a muhtaç olan insan iman şuuruyla baktığı zaman;

- Kendisini yoktan var eden,
- Büyütüp besleyen,
- Hastalandığı zaman şifa veren,
- Yediren ve içiren,
- Doyuran,
- Duyuran,
- Gördüren Rabbinin sonsuz ikramlarını görür ve bütün benliğiyle onu sever.

Bu konuda çok şey söylenebilir. Kelamın en güzeli, meramı güzel ifade eden az özlü sözdür...

Bu “sermeşk” altında çok şeyler “meşk” edebilirsiniz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun