Allah, bütün isteklerimi yerine getirmek zorunda mı?

Tarih: 16.08.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c.)’ın isteklerimi yerine getirmek zorunda olduğu hissinden nasıl kurtulurum?
- Görevlerimi yerine getirdiğim sürece Allah (c.c.)’ı isteklerimi yerine getirmek zorunda gibi hissediyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, elbette herhangi bir zorluk ve zorunluluk altında olmaz.

Vereceğimiz ilkeler bazında arz edilecek bazı noktalara dikkat etmekle bu vesveseden kurtulmak mümkün olur, inşallah! Şöyle ki;

1) Zorunlu olma,k bir zorluğa maruz kalmak demektir. Allah’ın bir zorluğa maruz kalması, onun aciz olup kendisinden daha kuvvetli olan güçlü bir zorbaya boyun eğer anlamına gelir. Bu, her türlü noksandan münezzeh olan Allah’a yakışmaz.

2) Bir şeyin zorunda olmak, bir etkene bağlıdır. Bu etken ya dışarıdan ya da içeriden kaynaklanır. Bir dış etken sebebiyle zorda kalmak, kendisinden daha güçlü varlıkların olduğunu kabul etmek manasına gelir.

Ayrıca hâdis yani sonradan var olan bir etkenin müdahalesi, Ezel ve Ebed Sultanının semtine yanaşamaz. Zira, sonradan var olmak, yaratılmış olmak demektir. Yaratanın kendi yarattıklarından bazısını kendisinden daha güçlü olarak yaratması, âdeta ikinci bir ilah yaratıp başına musallat etmesi, hiçbir izan ve şuurun kabul etmeyeceği bir şeydir.

Eğer zorlayan şey bir iç etken ise, bu gerçek anlamda bir zorlanma, bir zorunluluk ve sorumluluk manasına gelmez. Bilakis, buna zorunluluk denilse bile bu mecazi bir anlatım olur. Örneğin;

“O, rahmet etmeyi üzerine yazmış / kendisine ilke edinmiştir. O, geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır.” (Enam, 6/12)

mealindeki ayette, şefkat ve rahmet gibi iç etkene bağlı olarak ortaya çıkmış bir ikram ve ihsandır. Bu gereklilik dış etkenli olmadığı için bir zorunluluk değil, bir ilke edinmektir.

3) Hülasa, Allah’a samimi iman eden, onun hiçbir zorunluluk altında olmayacağına da iman etmiş olur. Her şeyi yoktan var eden Allah’a kim etki edebilir ki!  “Allah’ın bana iyilik etmekte ne mecburiyeti var ki...” deyip düşünmek gerekir.

Bir mümin olarak mecburiyet, zorunluluk gibi kavramları değil, “Hak etmediysem de Allah bana lütfeder, ihsan eder, ikramda bulunur beni affeder inşallah...” gibi ifadelerle, nefsin direksiyonunu güzel yöne çevirmek gerekir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun