Yerküreye benzeyen yedi tane daha arz var mıdır?

Tarih: 08.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu konuda "Yedi arz vardır. Her arzda sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Âdem'iniz gibi bir Âdem,.." mealinde bir hadis var mıdır?
- Varsa bunu nasıl anlamalıyız? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda işaret edilen hadisin kaynağı doğrudur. Hadisi, İbn Cerir, Beyhakî, İbn Ebi Hatim ve Hakim rivayet etmiştir.(bk. Alusî, 28/142-143).

Hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiş ve Zehebî de onu tasdik etmiştir.(bk. Hakim, Müstedrek -Zehebi’nin Telhis’i ile birlikte- 2/493). Ancak Alusî’ye göre, Zehebî bu hadisin senedini sahih, fakat kendisini şaz (zayıf hadisin bir çeşidi) olarak değerlendirmiştir. (bk. Alusî, a.g.e). Ebu Hayyan bu hadisin kesin uydurma olduğunu söylemiştir. (bk. Ebu Hayyan, el-Bahr, Talak Suresinin 12. ayetinin tefsiri).

Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse hadisi şerifler ve gerekse bugünkü ilmin ulaştığı seviye içinde, insanın yaşadığı başka bir dünyanın ya da dünyaların varlığından söz etmemektedir. Kur'an-ı Kerim semanın yedi kat olduğunu ifade etmektedirler. Peygamberimiz (asm) de miraç hadisesinde bu katlarda bulunan peygamberleri ziyaret etmiştir.

Arap literatüründe 7, 70, 700 gibi tabirler çokluğu ifade etmektedirler. Buna göre eğer yukarıda verilen rivayeti doğru kabul edersek, bunu diğer gezegenlerin yapısına uygun ruhaniyatın bulunabileceği şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü cinler, melaikeler ve sair ruhaniyatın varlığı dinen de kabul edilmektedir. Hayat derken de sadece insan hayatı şeklinde düşünmemek gerekir. Yaşam manasında bu ifadeyi değerlendirirsek daha doğru olur kanaatindeyiz.

Ayrıca kâinatta insan hayatının devam etmesine uygun olarak yaratılmış başka dünyaların varlığını anlamak da mümkündür.

Diğer taraftan bu rivayet, bu dünyada olan işlerin kâinatın diğer âlemlerinde yansıdığını anlatmak için de söylenmiş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun