Hz. Yusuf kuyuya atıldığında nasıl dua etmiştir?

Tarih: 25.10.2012 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “Ey gâib olmayan şâhid! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlûb olmayan gâlip. Şu içinde bulunduğum durumdan kurtulup çıkmamı nasip eyle!“ Bir rivâyete göre ise “Beni bu içinde bulunduğum durumdan kurtar.” diye duâ etti. Onun için kuyuda fazla kalmadı. Kevâşî der ki: “Yûsuf kuyuda üç gün kaldı. Bir saat içinde oradan çıktığı da söylenmiştir.”

Cebrail (a.s) Yûsuf’a kuyudayken şu duâyı öğretti:

“Allah’ım, ey bütün sıkıntıları gideren, ey bütün duâlara icâbet eden, ey bütün kırıkları saran, ey bütün zorlukları kolaylaştıran, ey bütün gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan, seni her türlü noksandan tenzih ederim. Senden bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum. Sevgini kalbime öyle yerleştir ki, hiçbir tasam kalmasın, senden başkasını anmayayım. Beni korumanı ve bana acımanı niyaz ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi!”

- Bu bilgiler sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Yusuf aleyhisselamın kuyudayken yaptığı dualar hakkında bazı rivayetler vardır:

“Ey gâib olmayan şâhid! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlûb olmayan gâlip! Şu içinde bulunduğum durumdan kurtulup çıkmamı nasip eyle! / Beni bu içinde bulunduğum durumdan kurtar.”

 şeklinde bir dua etmiştir. (bk. Razî, Neysaburî, Alusî, Yusuf suresi:15. ayetin tefsiri)

Hz. Cebrail (as)’in Hz. Yûsuf (as)’a kuyudayken öğrettiği bildirilen;

“Allah’ım, ey bütün sıkıntıları gideren, ey bütün duâlara icâbet eden, ey bütün kırıkları saran, ey bütün zorlukları kolaylaştıran, ey bütün gariplerin sahibi, ey her garibin sahibi, ey kendisinden başka ilah bulunmayan; seni her türlü noksandan tenzih ederim. Senden bir çıkış ve kurtuluş yolu niyaz ediyorum. Sevgini kalbime öyle yerleştir ki hiçbir tasam kalmasın, senden başkasını anmayayım. Beni korumanı ve bana acımanı niyaz ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi!”

manasında bir dua ettiği de rivayet edilir. (bk. Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri).

“Ey gâib olmayan şâhid!” manasındaki duanın bir benzeri Cevşenü’l-Kebirin 46. fıkrasında yer almaktadır.  

Ancak ilgili duaların Hz. Yusuf (as) tarafından okunduğuna dair rivayetleri sahih hadis kaynaklarında bulamadık. Daha çok tefsir kaynaklarında ve “rivayet edildi...” şeklinde temriz siğası / zayıflığına işaret eden bir ifade kullanılmıştır. 

Hz. Yusuf (as)’un daha başka dualar okuduğuna dair bilgiler de vardır. (bk. Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensur; Alusî, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun