Belki Allah beni İblis'i tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. İblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi, mealindeki hadisin sıhhati nedir?

Tarih: 25.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu tashih edelim ki; özet olarak verilen “Belki Allah beni İblisi tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. Halbuki iblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi...'' ifadesi Hz. Peygamber (a.s.m)’e ait değil, Hz. Cebrail (as)’e aittir.

Hadis olarak aktarılmış uzun bir rivayetin özeti şudur

Hz. Cebrail cehennemin dehşetinden söz etmiş, Peygamberimiz (a.s.m) de “Yeter artık bunu dinlemeye kalbim dayanamıyor.” demiş ve Hz. Cebrail’in ağladığını görünce de “Sen Allah katında çok değerli bir melek olduğun halde, niye ağlıyorsun ki?” diye sormuştur. Cebrail de buna cevap olarak şunları söylemiştir: “Nasıl ağlamayayım ki... İblis de meleklerden olduğu halde bir imtihana tabi tutulmuş ve imtihanı kaybetmiştir. Harut ve Marut da melek idiler, bir imtihana tabi tutulmuş ve imtihanı kaybetmişlerdir. Benim de öyle bir imtihana tabi tutulmayacağıma nasıl emin olabilirim ki...” (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/387).

Hafız Heysemî, “Taberanî’nin el-Evsat’da naklettiği bu rivayetin isnad zincirinde yer alan Selam et-Tavîl ismindeki ravinin alimlerin ittifakıyla zayıf olduğunu” belirtmek suretiyle hadisin sahih olmadığına işaret etmiştir.(bk. a.g.e.).

Kenzu’l-Ummal’de de “Bu hadis yalnız Selam et-Tavîl tarafından rivayet edilmiştir. Bu kişi hadis alimleri tarafından terk edilmiş...” ifadesiyle rivayetin makbul olmadığına işaret edilmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 39784)

Zehebî de bu şahsın zayıf olduğunu, rivayet ettiği hadisin yazılmasının doğru olmadığını söylemiştir. (bk. el-Mizan, 2/175).

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeytan (İblis) cinlerden midir, eğer cinlerden ise neden meleklerin arasındaydı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun