İki melek (Cebrail, Mikail), iki peygamber (İbrahim, Nuh), iki arkadaş (Ebu Bekir, Ömer) diye başlayıp, biri şiddeti diğeri yumuşaklığı emreder, diye ifade edilen hadisin açıklaması nedir?

Tarih: 12.08.2006 - 13:33 | Güncelleme:

Soru Detayı
"İki melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı... Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden Cebrail, yumuşaklığı emreden Mikaildir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir." (Hadis-Taberani) - Burada anlatılmak istenen nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu rivayetin kaynağı için bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 32665.

- Bu hadisi şerifle Peygamberimiz (asm), Allah'ın ihsan ettiği değişik fıtratların doğru bir şekilde nasıl kullanıldığını ifade etmektedir.

Mesela, Cebrail (as) Peygamber Efendimiz (asm)'e yapılan işkenceler esnasında, Peygamberimiz'in istemesi hâlinde kâfirlerin helak olacağını söylemiş ve bu kâfirlere karşı olan şiddetinde haklı olduğu ifade buyurulmuştur. Çünkü ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi müminler, kâfirlere karşı çok şiddetli, müminlere karşı ise çok şefkatlidir.

Hz. İbrahim (as) de ateşe atıldığı hâlde kavminin helakini istememiş ve sonuna kadar sabretmiştir. Hz. Nuh (as) ise bin sene kavmine Allah'ı anlattığı hâlde inanmamışlar, Hz. Nuh da onlar hakkında Allah'ın azabını istemiştir.

Hz. Ebu Bekir (ra)şefkatiyle tanınmış, Hz. Ömer (ra) ise celalli bir sahabe olarak bilinmiştir. Hatta Şeytanın bile Hz. Ömer'i gördüğü zaman yolunu değiştirdiği rivayet edilmektedir.

İşte Peygamber Efendimiz (asm) bu hadisi şerifiyle, insanların değişik mizaçta yaratılmasının, onların hakkı bulmalarına engel olmadığını ifade buyurmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun