Şeytan meleklerin komutanı mıydı?

Şeytan meleklerin komutanı mıydı?
Tarih: 17.12.2021 - 15:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytanın meleklerden oluşan bir orduya komutanlık yaptığı ve cinleri bozguna uğrattığı hangi kaynaklarda geçmektedir, sahih midir?
- Dahhak’ın Abdullah b. Abbas’tan naklettiği bir rivayete göre de: “Allah, Hz. Âdem’den önce cinleri yaratmıştı. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp, kan dökünce, İblisin başkanlığında özel bir kısım melekleri göndererek onlarla savaş yaptırmış ve onları mağlup ettirmiştir. Allah, bu özel meleklere, yeryüzünde bir halife yaratacağını beyan edince onlar da insanları cinlere kıyas ederek: ‘Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?’ diye sormuşlardı.”
- İbn-i Abbas şöyle diyor:
“Yeryüzünde ilk önce cinler yaşarlardı. Onlar, arzda (yeryüzünde) kanlar akıttılar, birbirlerini öldürdüler. Allah, onlara İblis’in komutasında meleklerden askerler gönderdi. İblis ile onun komutası altında bulunanlar, öteki cinlerle savaşarak, onları denizlerdeki adalara ve dağların etrafına sürdüler. Bu zaferi kazandıktan sonra İblis’in kalbinde gurur doğdu ve: ‘Ben, kimsenin yapmadığı bir iş yaptım’ diye övündü."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, İblis meleklere komutanlık etmiş ve başında bulunduğu ordusuyla cinleri mağlup etmiştir. (bk. Taber, Tefsir, 1/455)

Bu rivayetin senedinin sahih olmadığı ifade edilmiştir. (bk. Taberi, Tefsir, 1/450, Muhakkik ِAhmed Muhammed Şakir, tahkik notu)

Buna karşılık Hakim’in, Mücahid tarikiyle İbn Abbas’tan rivayet ettiği ve sahih dediği ve Zehebi’nin de tasdik ettiği hadis rivayetinde “Allah fitne-fesat çıkaran cinlere meleklerden askerler göndererek onları helak etti.” manasına gelen bir ifadeye yer verilmiş, fakat İblis'ten söz edilmemiştir. (bk. Müstedrek ve Telhis birlikte, 2/287)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun