"Kurbanların en faziletlisi, en pahalı ve en semîz olanıdır." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 12.10.2012 - 15:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadis ticaret için uydurulmuş olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. Hafız Heysemî bu rivayetin senedinde yer alan iki kişinin sika olup olmadığına dair bir bilgiye rastlamadığını belirtmek suretiyle hadisin az da olsa zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, h. no: 5962)

Aynı hadisi Hakim de rivayet etmiş ve sahih olduğunu belirtmiştir. (Hakim, Müstedrek-Zehebi'nin Telhis'i ile birlikte, 4/231)

Zehebi de senedin sağlam olduğuna işaret etmiştir. (Zehebi, Telhis, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun