Yeraltından gelen cehennem sesleri mi?

Yeraltından gelen cehennem sesleri mi?
Tarih: 31.03.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dinimize göre yerin 12 bin metre altındaki bir kazıdan cehennemdeki insanların ses duyulabilir (oraya indirilen özel mikrofonla) ve görüntüsü kaydedilebilir mi (özel bir kamerayla)?
- Cennet ve cehennem bize farklı boyutta değiller midir?
- Bu sesler kabir azabındaki kafirler ve Müslümanlara ait olabilir mi?
- İddiaya göre Sovyet Rusya Sibirya’da bir kazı sırasında12 bin metre derinde cehennemin seslerini kaydetmiş. Ardından indirdikleri kamerada da insan silüet ve yansımaları belirmiş. Aynı günün akşamında da sondaj deliğinden fışkıran parlak bir gaz pınarının ortaya çıkmış ve bu akkor bulut sütunun ortasında yarasa kanatlı parlak bir varlığın ortaya çıkmış. Karanlık Sibirya göğüne karşı "fethettim" sözleri (Rusça) belirmiş.
- Böyle bir olay İslâmiyet'e göre mümkün müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ses ister gerçek olsun ister montaj olsun, bizim inancımıza zarar vermez.

İslami anlayışa göre cehennem ikidir. Biri büyük, ahiretteki cehennemdir. Diğeri küçük, dünyadaki yer küresinin merkezindeki cehennemdir.

İşte küçük cehennem, büyük cehennemin bazı vazifelerini bu dünyada iken görüyor.

Bu dünyanın maddi aletleri ile ahiret alemlerinin özelliklerini anlamak mümkün değildir. Hayal alemimizden geçen şeyleri anlamak ve dinlemek nasıl mümkün değilse, kabir aleminin görüntülerini ve seslerini anlamak da öyledir. Ancak Allah isterse o alemin seslerini işittirebilir. Bu nedenle her isteyen o alemin seslerini işitir diyemeyiz. Bu açıdan böyle bir olayı Allah işittirmiş de olabilir, uydurma da olabilir.

Cehennemin nerededir?

Bediüzzaman, “De ki: her şeyin bilgisi Allah katındadır.” (Mülk, 67/26) ve “Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml, 27/65) mealindeki ayetleri dersinin başına koyduktan sonra “Cehennem nerededir?” diye bir soru sorar ve buna cevap verir. (bk. Mektubat, İkinci Mektup)

Bu açıklamaları özetle şöyle ifade edebiliriz:

Cehennemin yeri bazı rivayetlerde “yerin altı” denilmiştir. (Acluni Keşfü’l-Hafâ, 1:281; Hâkim, Müstedrek, 4/568

Yer küresi, yıllık hareketiyle ileride haşir meydanının etrafında bir daire çiziyor.

Cehennem ikidir. Biri küçük cehennem, diğeri de büyük cehennemdir. Küçük cehennem büyük cehennemin çekirdeğidir. İleride küçük cehennem büyük cehenneme inkılap edecek ve büyük cehennemden bir menzil olacaktır.

Küçük cehennem yerin altında, yani merkezindedir. Çünkü kürenin altı merkezidir. Coğrafya alimlerince bilinmektedir ki, her otuz üç metre kazıda bir derece sıcaklık artar. Yerin yarı çapı altı bin küsur kilometre olduğuna göre, merkeze kadar bu sıcaklık iki yüz bin dereceyi bulur. Bu ateş, dünya ateşinden iki yüz defa daha şiddetlidir. Küçük cehennem, büyük cehenneme ait birçok görevleri dünyada ve berzah âleminde yapmıştır. Ahiret âleminde ise yer küre, sakinlerini yıllık hareketiyle etrafında daire çizdiği haşir meydanına döker. Tabii ki içindeki küçük cehennemi de büyük cehenneme teslim eder.

Kaldı ki gayb perdesinin içindeki ahiret âlemine ait menzilleri bu dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet şekline getirmeli ya da gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalıdır. İkisi de şu an mümkün olmadığına göre öyleyse ahiret alemine ait menzilleri de bu dünya gözümüzle görmek mümkün olmayacaktır.

Fakat bazı rivayetlerin işaretiyle ahiretteki cehennemin bu dünyamızla münasebeti vardır. Mesela, yazın şiddetli sıcaklığına “min feyhi cehennem” yani “cehennemin kaynamasındandır” denilmiştir. (Buharî, Mevakit, 9, 10; Müslim, Mesacid, 180, 181)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun