İran’ı zapt edecek bir dinden vazgeçer miydin?

Tarih: 06.12.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed (s.a.v) dinini bırakmasını söyleyen kişiye "İran’ı zapt edecek bir dinden vazgeçer miydin?" gibi bir söz söylemiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bakabildiğimiz kaynaklarda, soruda yer alan "İran’ı zapt edecek bir dinden vazgeçer miydin?" gibi bir ifadeye rastlayamadık.

Bununla beraber, bu konunun Süraka ile ilgili olması da muhtemeldir

Hicret esnasında, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) ile Hz. Ebu Bekir’i yakalayana veya öldürene 200 deve ödül verileceği ilan edilmişti. O sırada Medine’ye doğru yol alan Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebu Bekir, Müdlicoğulları’nın memleketi olan Kudeyd’den geçiyorlardı. Kabile mensuplarından bir kişi Süraka’ya sahilde birilerini gördüğünü, bunların Muhammed ve arkadaşları olabileceğini söyleyince Süraka, Resul-i Ekrem Efendimizle yanındakilerin izini sürmeye başladı ve onları buldu.

Süraka’nın gelmekte olduğunu gören Hz. Ebu Bekir telaşlanınca Resulullah Efendimiz (asm), “Korkma, Allah bizimledir.” dedi ve “Allah'ım, onun şerrinden bizi koru!” diye dua etti.

Bu esnada atı tökezleyip yere düşen Süraka onlara yeniden saldırmaya teşebbüs ettiyse de başarılı olamadı.

Süraka, Hz. Peygamber Efendimizin (asm) Allah tarafından korunduğunu anladı ve tebliğ ettiği dinin ileride hakim olacağını sezdi. Resul-i Ekrem’den özür diledi, ileride kullanmak için kendisine bir emanname verilmesini istedi ve peşlerinden gelecek olanları engelleme taahhüdünde bulundu. Resulullah’ın talimatı üzerine Hz. Ebu Bekir’in kölesi Amir b. Füheyre ona istediği emannameyi yazıp verdi. (Buhari, Menakıbü’l-ensa, 45)

Ayrıca, Hz. Peygamber (asm), Süraka’ya İran’ın fethedileceğini, onun da kisranın tacını giyeceğini söylemişti. Hz. Ömer döneminde İran’ın fethi sırasında kisraya ait olan bileklik, kemer, taç vb. şeyler Medine’ye getirilmiş, Hz. Ömer Süraka’yı çağırıp elbise ve takıları kendisine vermiş, Süraka da kisranın elbiselerini kendisi gibi bedevî bir Arap’a giydiren Allah’a hamdetmiştir. (Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifa, 1/344, 703; el-Askalani, el-İsabe, no. 3115)

Muhtemelen Hz. Süraka ile ilgili bu konu, bazı kimseler tarafından yanlış anlaşılmış bu nedenle de “İran’ı zapt edecek bir dinden vazgeçer miydin?” şeklinde bir hataya neden olmuş olabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun