İslam’ın bilimsel mucizeleri var mı?

İslam’ın bilimsel mucizeleri var mı?
Tarih: 27.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bana İslam’ın bilimsel mucizelerini yazar mısınız?
- Sitenizdekileri okudum lütfen yazı ile cevap verirseniz çok mutlu olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam’ın bilimsel mucizeleri derken bunu öncelikle “Kur'an’daki bilimsel mucizeler” şeklinde anlayıp, sualinize bu şekilde cevap veriyoruz.

Bu konudaki gayet güzel bir çalışmaya hem de görsel olarak feyyaz.tv isimli sitemizdeki videolardan ulaşabilirsiniz, tavsiye ederiz.

Kuran’da zamanlar içinde tespit edilmiş bazı bilimsel mucizelerden bazıları şöyledir:

 • Kainat devamlı surette genişlemektedir. (Zâriyât 51/47)
 • Big-Bang, büyük patlama ve gökler ile yer kürenin birbirinden ayrılmaları. (Enbiyâ 21/30, Fussilet 41/11)
 • Rüzgarların bulutlar ve bitkiler için aşılayıcı oluşu. (Hicr 15/22)
 • "Nahl" yani "Bal arısı" kelimesinin dişi ve fiillerinin de dişi sığasıyla gelmesi. (Nahl 16/68-69)
 • Gezegenler sabit değil, hepsinin belirli yörüngeleri ve menzilleri var. (Yâ-Sîn 36/38 ve 40, Enbiyâ 21/33, Lokmân 31/29)
 • Denizlerin birbirlerine karışmaması "Surface tension kanunu". (Rahmân 55/19-20, Furkān 25/53)
 • Yer altı sularının yağmurlarla oluştukları. (Zümer 39/21)
 • Arzın uçlarının eksilmesi. (Ra'd 13/41, Enbiyâ 21/44)
 • Dişi örümceğin evinin tehlikeleri ve güvenilmezliği. (Ankebût 29/41)
 • Bitkilerdeki erkeklik-dişilik. (Tâhâ 20/53, Ra'd 13/3)
 • Bebeğin rahimdeki üç evresi; batın duvarı, rahim duvarı, amniyon zarı. (Zümer 39/6)
 • Bebeğin anne karnındaki evrelerden mudga -bir çiğnemlik et parçası- hâli. (Mü'minûn 23/14)
 • Bulutların aslında çok ağır oldukları. (A'râf 7/57; Ra'd 13/12)
 • Dağların sabit olmayıp hareket ettikleri. (Neml 27/88)
 • Demir dış uzaydan dünyamıza gelmiştir. (Hadîd 57/25)
 • Uykuda hareket etme ihtiyacımız vardır. (Kehf 18/18)
 • Uykuda kulakların aktif olmaları. (Kehf 18/11)
 • Hilkatteki çiftler, her şey çiftiyle ve zıddıyla yaratılmış. (Yâsîn 36/36)
 • Dünyanın yuvarlak oluşu. (Zümer 39/5, Nâziât 79/30)
 • İrtifa arttıkça oksijenin azaldığı. (En'âm 6/125)
 • Meteor, zararlı güneş ışınları, uzay soğuğu gibi olumsuzluklardan bizi koruyan atmosfer. (Enbiyâ 21/32)
 • Geri döndüren sema; meteorlar, zararlı ışınlar, ısı, radyo dalgaları... (Târık 86/11)
 • Vazifeli dağlar. (Enbiyâ 21/31; Nebe 78/6-7; Lokmân 31/10)
 • Tark eden, kapıyı vuran, çalan yıldız. (Târık 86/1)
 • Semadaki kırmızı gül "Rosetta Nebula". (Rahmân 55/37)
 • Zamanın izafiliği. (Secde 32/5; Meâric 70/4)
 • Atmosferden itici bir güç olmadan çıkılamayacağı ve bu esnada bir yanmanın oluşacağı. (Rahmân 55/ 33-36)
 • Herkesin parmak izlerinin farklı oluşu. (Kıyâmet 75/4)
 • Herkesin dil izlerinin farklı oluşu. (Rûm 30/22)
 • Sağmal hayvanlar semadan inzal oldular. (Zümer 39/6)

Öte taraftan kıyamete kadar çıkacak başka mucizeler de muhakkak ki Kur'an içinde bulunmaktadır ve bunlar da zamanı geldikçe anlaşılacaktır.

Çünkü kainat ihtiyarlarken Kur'an ilahi kelam olması hasebiyle devamlı suretle gençleşmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun