Yasin suresinde geçen, Selamün kavlen min rabirrahim ayeti, neden üç defa okunuyor?

Tarih: 19.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ayeti namaz dışında üç defa tekrar etmenin dini açıdan bir sakıncası olur mu? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı kimseler bu ayeti üç defa tekrar ediyorlar. Ancak biz yaklaşık belki kırktan fazla tefsir kaynağına, ayrıca bir çok hadis kaynağına baktık, böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Bununla beraber, namazın dışında Yasin suresini okurken bu ayeti üç defa tekrar etmenin bir sakıncası yoktur. Sadece bu değil, başka bazı ayetlerin manasını düşünerek tekrar etmekte de bir beis yoktur. Yeter ki, dinleyenler üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmesin.

Ayetin meali şöyledir:

“Engin merhamet sahibi rabden gelen söz şu olacak: Selâm size!" (Yasin, 36/58)

Ayetle ilgili değişik izahlar bulunmakla beraber, burada önemli olan husus, cennet nimetleri hakkında yapılan tasvirlerden sonra, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olma müjdesinin, cennetle ilgili açıklanan maddî nimetlerin hepsinden daha değerli olduğuna vurgu yapılmış olmasıdır.

Mealde esas alınan mânaya göre yapılan yorumlarda, yüce Allah'ın selâm sözünün melekler vasıtasıyla veya vasıtasız olarak cennet ehline ulaştırılacağı belirtilir. (bk. Zemahşerî, ilgili ayetin tefsiri) Ancak Elmalılı, bunun doğrudan Allah tarafından söylenceği görüşünü tercih ederek şöyled der: Cennetliklere selam vardır. Rahîm olan, yani sonunda müminleri rahmetiyle murada erdiren ve ortağı benzeri olmayan bir Rabden doğrudan doğruya söylenen bir selam. (Elmalılı, Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Farklı bir gramer tahliliyle buradaki selâm kelimesi “Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir.” Mealindeki 57. âyete de bağlanabilmekte ve bu kelimenin başka sözlük anlamlarına göre "istedikleri her şey saftır, şaibesizdir", "istedikleri her şey verilecektir, teminat altındadır" veya "onlar için esenlik vardır" gibi mânalar verilebilmektedir. (Râzî, Şevkânî, Kur’an Yolu, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun