Bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, ifadesi, Kuran yeter demek midir?

Soru Detayı

Araf suresi 203’te şöyle diyor: De ki ben ancak rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım diyor. Burada ne demek istiyor Kuran yeter mi diyor? Ne demek istiyor anlamadım açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayette, Kuran bana yeter, anlamına gelecek hiç bir mana yoktur.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Onlara (istedikleri) bir ayet, bir mucize  getirmediğin zaman: ‘Sen Onu da (şuradan buradan) derleyip toplasaydın ya’ derler. De ki: ‘Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu (Kur’an’daki bilgiler), Rabbinizden  gelen (kalp gözünü hakikate açan)birer basirettir; iman edecek bir topluluk için de bir hidayet ve bir rahmettir.” (Araf, 7/203)

Bu ayetin ifadesini iki şekilde anlamak mümkündür:

a. Müşrikler, Kuran için ‘uydurulan bir kitap’ (Sebe, 43) diyorlardı. Hz. Peygamber (asm)’in gösterdiği mucizeleri de ‘Sihir’ olarak değerlendirirlerdi.

Bu sebeple, onu sıkıştırmak için abuk-subuk önerilerde bulunuyorlardı. Örneğin: “Sen bize yerden bir pınar akıtmadan sana asla inanmayacağız/iman etmeyeceğiz, dediler” (İsra, 17/90) mealindeki ayette ifade edilen öneride bulunuyorlardı.

İşte, bu tür inat ve temerrüde dayanan önerilerine karşı Hz. Peygamber (asm), onlara hakikat dersini veriyor ve -ayetin özet muhtevasıyla- şöyle diyordu: “Kuran ayetleri  kendisine Allah tarafından vahiy edilddiği gibi, gösterilen mucizeler de bu vahyin mütemmimi olarak yine Allah’ın izin ve inayetiyle ortaya konmuştur. Benim görevim ise yalnız ilahî vahye göre hareket etmektir. Benim kendi başına ne bir ayet ne de bir mucize göstermem mümkün değildir.”

b. Müşrikler, istedikleri ayeti, mucizeyi göremeyince, Hz. Peygamber (asm)’e: “Sen eğer gerçekten hak peygamber isen, Kuran’ı sana vahiy ettiğini söylediğin Rabbine yalvar ki istediğimiz bu mucizeleri de göstersin” diyorlardı.

Hz. Peygamber (asm) ise; bu ayetin verdiği ders doğrultusunda “Ben yalnız bana vahyolunana tabi olurum. Ben herhangi bir konuda ayet indirmesi veya mucize göstermesi için Rabbime bir istekte bulunamam” diyordu. (krş. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yeterliliği ve sünnet olmadan din olur mu? Bir ...

Kur'ân Bize Yeter Deyip İbadeti Terkedenler | Sorularla İslamiyet

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
201 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun