Yasin suresinde geçen "sayha"nın Cebrail'in çığlığı olduğunu nereden biliyoruz?

Tarih: 06.08.2015 - 00:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Surede geçen Sayha'nın Cebrail'in(as) çığlığı olduğunu nereden biliyoruz? Sayha neden Cebrail'in çığlığı olmak zorunda, başka bir ses olamaz mı?
2) Yasin Suresinde geçen gemiden maksat nedir?
3) Yasin suresinde sözü geçen, Karye ashabına yollanan 3 elçi peygamber midir, yoksa İsa(as)ın havarileri midir? Bu konuda farklı görüşler var mıdır?
4) Yasin suresinde geçen Antakya bildiğimiz Hatay mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler." (Yasin, 36/29)

Korkunç ses anlamındaki "sayha"nın mahiyeti hakkında ayette bir açıklama bulunmamakla beraber, Kur'an'ın haklarında aynı kelimeyi kullandığı kavimlerle ilgili başka ifadelerinden hareketle, bu cezanın yıldırım çarpması ve deprem olabileceği açıklamaları yapılmıştır; bazı müfessirler ise bunu Cebrail(a.s.) 'in çıkardığı bir ses olarak yorumlamışlardır.

Müfessir Razi’nin sayha hakkındaki görüşleri şunlardır:

1. İbn-i Abbas’a göre; sayha ile yıldırım kastedilmiştir.

2. Sayha, onların işitip de böylece hepsinin kendisi sebebiyle öldüğü ve evlerinde, meskenlerinde yüzüstü yıkılmış ölüler haline geldikleri büyük bir sestir, çığlıktır ki bunu Allah’ın emriyle, bu çığlığı Cebrail (as) atmıştır.

3. Sayha, büyük bir nâra ancak havanın dalgalanmasını gerektirecek büyük bir şey bulunduğu zaman meydana gelir. Bu şiddetli dalga çoğu kez, insanların kulaklarını delerek geçer ve beyin zarını paramparça ederek ölüme yol açar.

4. Bu, çok korkunç bir şeydir, meydana geldiğinde çok büyük bir dehşet hâsıl olur. Bununla meydana gelen ruhi hastalıklar şiddetlendiği zaman ölüme sebebiyet verir.

5. Büyük bir sayha buluttan ortaya çıktığından, mutlaka onunla birlikte yakıcı olan çok şiddetli bir şimşek de olur. İşte İbni Abbas’ın saika dediği budur. (bk. Razi, Mefatih, 13/64)

Elmalılı Hamdi, ayeti şöyle tefsir etmiştir:

Onun için olan hadise başka değil, sade bir gürültü oldu. Tek bir ses, bir haykırma, Cebrail'in bir haykırması. Hemen sönüvermişlerdi. Önüne geleni yakmak isteyen o ateşli kavim, o zamandan itibaren sönmüşlerdir.

Bundan Antakya halkının mahvolduğunu, helâk olduğunu anlamak istemişlerse de Hristiyanlık daveti karşısında müşrik Roma devletinin ortadan kalkmış olduğunu anlamak daha kapsamlıdır. (Hak Dini, ilgili ayetin tefsiri)

Cevap 2:

Bilgi için tıklayınız:

Yasin Suresinde geçen gemiden maksat nedir?

Cevap 3 ve 4:

Bilgi için tıklayınız:

Yasin Suresi 13 - 32. ayetlerde bahsedilen elçiler ve kavim hakkında ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun