Yaratıcının Allah olduğuna dair bir kanıtın var mı?

Tarih: 15.05.2017 - 07:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Deist bir arkadaşımın sorusu:
"Yaratıcının Allah olduğuna dair bir kanıtın var mı? Bir yaratıcı var evet ama bu Allah mı ve ispatı nedir?”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Yaratıcıyı kabul eden kimsenin, onu yakından tanımak için ilgili kaynaklara bakması tek çıkar yoldur. Çünkü, eskiden beri, aklı başında bütün felsefeciler, fikir adamları, bu evreni yaratan bir gücün olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü, bir tek iğnenin bile ustasız olamayacağı gerçeği ortada iken, bu harika sanat eseri olan kâinatın yaratıcısız olmasının milyar defa daha fazla imkânsız olduğunu düşünmemek en büyük akılsızlıktır.

- Bunun yanında doğrudan yaratıcının mesajını insanlara ileten “vahiy” denilen semavi kitaplar ve bu kitapları melek vasıtasıyla Yaratıcı'dan aldığını söyleyen peygamberler vardır.  

Peygamberler ortaya çıktıkları her devirde, doğruluklarını ispat etmek adına insanüstü harikalar denilen mucize nişanlarını göstermişlerdir.

Farklı dillerle vahiy edilen bu semavi kitap ve sahifelerde Yaratıcının o dillerdeki kullanımına göre bir veya birkaç ismi zikredilmiştir.

Örneğin, İbranice’de ÎL, Arapça’da ALLAH ve bu kitapların tercüme edildiği İngilizcede GOD, Farsçada HUDA, Türkçede TANRI ve daha pek çok dillerde başka kelimelerle takdim edilmiştir.

“İsimle müsemma değişmez.” şeklinde bir ilmi ve mantıki kural vardır.

Mesela: Bir bölgede “ceviz”e “yumurta” adını verildiğini farz edelim, bu isimler, ne cevizin ne de yumurtanın gerçek kimliğini değiştirmez.

- Bu açıklamaların ışığında konuya bakarsak, “evrenin yaratıcısının ismini öğrenmek” için, konuyla ilgili kaynaklara bakmanın dışında bir seçeneğimizin olmadığını göreceğiz.

O halde, evrenin yaratıcısının ne / kim olduğunu öğrenmeye ihtiyaç vardır. Aklın en fazla bileceği şey, yalnız “Yaratan-yaratılan” arasındaki ilişki penceresinden bakıp “Her iğnenin bir ustası, her harfin bir yazarı olduğu gibi, şu kâinat sarayının da bir ustası, şu evren kitabının da bir yazarının olduğu” gerçeğidir.

İnsanlık tarihi boyunca vahyin ışığından istifade etmeyen filozoflar ve benzeri fikir adamları bu tasavvur ettikleri Yaratıcı için “Yaratıcı güç / kuvvet” gibi belirsiz bir kavram kullanmaktan öteye geçememişler ve geçemeyecekler. Zira, kuvvet / güç dedikleri şey bir sıfattır. Her sıfatın mutlaka bir mevsufu / o sıfatların sahibi bir varlığın olması şarttır.

“Görmek, işitmek, bilmek, irade etmek, tasarlamak” gibi vasıfların ancak bunlara sahip bir varlıkta tasavvur edilebildiği gibi, “güç / kuvvet” gibi bir vasfın söz konusu olması için de ancak ona sahip olan bir varlığın tasavvuruyla mümkündür.

- Bundan da anlaşılıyor ki, doğru bir şekilde Yaratıcının isim ve sıfatlarını, yüksek ahlakını, sonsuz ilim ve kudretini bilmek ve yakından tanımak için, Onun konuyla ilgili beyanlarına ihtiyaç vardır. Bu da Semavi kitaplardan, özellikle Kur’an-ı Hakim'den öğrenilebilir.

Yoksa, aklını kullanarak bu konuda bir şey söylemek, hiçbir ilmi değeri olmayan bir hayalden öteye geçemez. Zira bu konu aklın kapsam alanının dışındadır. Zaten, insanların bu ihtiyacını gidermek üzere ilahi kitaplar indirilmiştir.

- Özetlersek:

Evrenin yaratıcısı, semavi dinlerin bildirdiği şekilde (örneğin Allah) olmadığını gösterecek en ufak bir ilmin kırıntısı yoktur. Aksini ispatlayan milyarlarca mensubu bulunan semavi dinlerin, özellikle dünyanın değerlerini kabul ettiği milyonlarca ilim, fikir adamını barındıran, yaklaşık 14 asır boyunca, yüz ölçüm bakımından dünyanın yarısını, nüfus bakımından insanların en az beşte birini hakimiyeti altına alan İslam dininin öğretilerini öğrenmek gerekir.

Kırk yönden mucize olduğu ispat edilen Kur’an gibi bir hakikat pırlantasına ön yargıyla yaklaşmak, onu vesveselerle bir tarafa bırakmak, telafisi mümkün olmayan zararları davet etmek anlamına gelir.

Bizim sitemizde Kur’an’ın Allah’tan başka birinin sözü olamayacağına dair onlarca deliller gösterilmiştir, bakılabilir.

Ayrıca, bu tür vesvese ve evham hastalığından kurtulup aklın ve kalbin aydınlığına kavuşmak için bu asrın idrakine hitap eden Risale-i Nur Külliyatını özellikle tavsiye ederiz.

Allah hepimize hidayet versin...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun