Üç şey müstesna, dünyada rahat yoktur, sözü hadis mi?

Tarih: 28.02.2023 - 11:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Üç şey müstesna, dünyada rahat yoktur: Tilâvet-i Kuran, münâcat-ı Rahmân, sohbet-i ihvân."
- Bu hadis sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu anlamda bir hadis bulamadık.

Ancak, ilk zahitlerden Malik b. Dinar’dan şöyle bir söz rivayet edilir:

“Dünyanın rahatından üç şey dışında geriye hiçbir şey kalmamıştır: Din kardeşleriyle buluşmak, teheccüd vakti Kuran okumak, içinde Allah’ın zikredildiği ev.”(1)

Ayrıca, hadis ve kıraat âlimi İbnü'l-Münkedir de şöyle demiştir:

"Dünyanın zevklerinden üç şey dışında geriye hiçbir şey kalmamıştır: Gece namaz kılmak, kardeşlerle buluşmak, cemaatle namaz kılmak.”(2)

Esasen, Cenab-ı Hakka bakan, yani onun hesabına olan hiçbir şey yok olmaz, ebedidir. Geriye kalanlar, mana-yı ismiyle yok olacaktır.

Nitekim "Her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna." (Kasas, 28/88) mealindeki ayette buna işaret edilmiştir.

Demek ki, dünya ve içindeki her şey fanidir, helak olucudur. Ancak, iman, ibadet, fazilet ve hakka hizmet gibi ulvi vazifeler ahirette nice sevap meyveleri verdiğinden helak olmazlar.

Hakikat mesleğinde her şeyi mana-yı harfiyle yani Allah’ın esmasına ayine olma cihetiyle bilmek, seyretmek ve tefekkür etmek esastır. Bunlar ise helake gitmezler. Eşyanın ve hadisatın mana-yı ismiyle bakılan yüzü ise helake gider.(3)

"Şu kitâb-ı kebîrin hurufâtına mana-yı harfî ile yani, Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip, mana-yı ismi ile yani, mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. 'Ne güzel yapılmış'a bedel 'Ne güzeldir.' der, çirkinleştirir."(4)

İlave bilgi için tıklayınız:

Öldükten sonra amel defterleri kapanmayan üç kimse kimlerdir?

"Dünyada rahat yoktur." hadis-i şerifini nasıl değerlendirmeliyiz?

Dipnotlar:

1) Şarani, Tabakat, 1/32.
2) Mekki, Kutu’l-kulüp, 1/47
3) bk. Nursi, Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.
4) bk. Sözler, On İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR