Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün, sözü hadis mi?

Tarih: 29.08.2019 - 10:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbnu Mace) anlamında bir hadis var mı, bu hadis doğru mu?
- Adam neden öldürülmüş, suçu ne?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle -ilgili kaynaklarda- bir rivayete rastlayamadık.

Kanaatimizce, orada hadisler tercüme edilirken yorumlar karıştırılmıştır.

Benzer bazı hadislerin tercümesi, şöyledir:

“Birlik içerisinde yaşamakta iken, bu ümmete ayrılık sokmak isteyen kimseyi -ne olursa olsun- öldürün.” (Müslim, İmaret, 59, h.no: 1852)

“Bir tek kişinin çevresinde toplanıp birlik içerisinde olduğunu halde, bir kimse birliğinizi bozmak ve cemaatinizi  bölmek için size gelirse (bu fitne için aranıza sokulursa) onu öldürün.” (Müslim, İmaret 60, h.no: 1852)

“Hz. Peygamber (asm) bir seferde iken müşriklerden bir casus gelip sahabelerin yanında oturdu ve onlarla sohbet etmeye başladı. Sonra da kalkıp gitti. Hz. Peygamber (asm):

“Onu bulup öldürün.” diye buyurdu. Hadisin ravisi Seleme b. Ekva’ 'Ben gidip öldürdüm.' diyor.” (Buhari, 173, h. no: 3051)

Toplumu bölüp parçalamaya çalışan kimsenin ünvanı -ister casus ister başka şey- ne olursa olsun, bu kişi vatan hainidir. Modern seküler birçok devletlerin hukukunda da “hiyanet-i vataniye”nin cezası ölümdür.

Bu hadislere göre İslâm cemaatini parçalanmaya götürecek fikir ayrılıklarına ve bu fikir sahiplerine karşı özellikle “fitne zamanında” dikkatli olmak gerekmektedir. Bu tür fikirleri ve sahiplerini toplumdan arındırmak, ayıklamak gerektiği anlaşılmaktadır.

“Muhammed ümmetinin düzenini bozmak istediğini görürseniz kim olursa olsun öldürün.” ifadesi, bu kimselerin İslam toplumunda hakim kararıyla cezalandırılması anlamındadır. Zira cezayı hak edene hakkını verme görevi fertlerin değil, devletin görevidir. Devlet başkanı veya yetkili merciler, ölüm hükmü verirse ancak o zaman bu ceza uygulanır.

Cemaatten ayrılmaktan maksat; Müslümanların ittifak ettikleri hususlarda onlara muhalif olmak, bunu yaparken de Müslümanların arasını açmak ve aralarına nifak sokmaya çalışmak istemek kastedilmiştir.

“Öldürün” emri; onları, bozuk fikir ve çabalarını İslam toplumundan İslam toplumunu da onlardan ve fikirlerden uzak tutun, demektir. Zira ümmetin birliğine yönelik her türlü eylem ve o eylemde bulunanlar farkında olsalar da olmasalar da şeytan ve taraftarlarının ve onlar adına hareket edenlerin eylemleridir.

Bununla beraber yaptıkları iş öldürmelerini gerektiriyorsa, o takdirde devletten yetkili hakimin vereceği hüküm ile öldürülmelerinin helal olduğu da açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun