Kuran'dan tek bir ayeti inkar edenin boynunu vurmak helal mi?

Tarih: 17.04.2021 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadis ile ilgili sorum olacaktı. Hadis şu şekilde:
"Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki: İbnu Abbâs Radıyallahu Anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kuran'dan tek bir ayeti inkar edenin boynunu vurmak helal olur. Kim lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ve enne Muhammeden abduhu ve Resûluhu (Allah birdir, ortağı yoktur, Muhammed onun kulu ve elçisidir)" derse hiç kimsenin ona dokunma yetkisi yoktur. Ancak, bir hadd suçu işlerse, ona cezası verilir."
Kaynak : İbnu Mace Sünen, Hudud, 3, no: 2539.
- Bu hadisi açıklar mısınız?
- Acaba yani o zaman her Müslüman olmayanı öldürmek te bir günah yok anlamına mı geliyor? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis zayıf kabul edilmiştir. (bk. Daifu’l-Cami’, 5542; İbn Adiy, el-Kamil fi’d-duafa, 2/386)

Bununla beraber, Kuran’ın bir tek ayetini inkar eden “mürted” olur, dinden çıkar. Mürted olan kimsenin cezası ise ölümdür. (bk. Şerhu Fuad Abdulbaki, İbn mace, a.g.y/talik)

Nitekim Hadiste Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim dinini değiştirirse (İslam’dan çıkarsa) onu öldürün.” (bk. İbn Mace, h.no: 2535)

Bu hadis Buhari’de (h.no: 6922) ve Müslim dışındaki diğer  kütübü sittede yer almıştır. Sıhhatinde şüphe yoktur. 

“İçinizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin halkı da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar.” (Bakara, 2/217)

mealindeki ayette de bu hakikatin altı çizilmiştir. 

Bu öldürme işini fertler yapamazlar. Bunu yalnız devletin hâkimleri karar verirler. Ve tövbe etmesi için de kendisine bir süre verirler. Şayet dönerse öldürülmez. Bu süreye rağmen küfürde ısrar ederse o zaman hüküm infaz edilir.

Not: Bu kimse kafir olduğu için ölüm cezası almış değildir. Nitekim, diğer kafirler vatandaş olarak hayatlarını tarih boyunca sürdürmüşler ve şimdi de öyledir. İslam dininden çıkan ise, yalnız kâfir olmakla kalmaz, aynı zamanda İslam devletinin anayasasını, hukukunu, kültürünü, reddetmiş olur. Böylece tövbe edip dönmediği takdirde, “hıyanet-i vataniye” suçundan ötürü idama mahkum olur. 

Bu ayetin bir önceki ifadesi olan “Fitne çıkarmak öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar.” cümlesinden, dinden çıkan kimsenin “hıyanet-i vataniye” dahil birçok fitneye sebep olacağına dair işareti sezmek mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun