Şu hadise göre harama bakmanın yasak olanı hangisidir? Hadis: "Ahir zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar..."

Tarih: 21.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Bu hadis rivayetine göre, erkeğin erkeğe bakması, dokunması ve bilfiil yapması ile kadının kadına bakması, dokunması ve bilfiil yapması yönlerini tek tek açıklarsanız memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ahir zamanda (özellikle) ortaya çıkacağı ifade edilen livatacı denilen bazı toplulukların üç kısma ayrıldığı bildirilmiştir: 

“Bir kısmı bakar ve konuşur,
bir kısmı musafaha eder/tokalaşır ve kucaklaşır,
bir kısmı da o işi fiilen yapar.
Tövbe etmedikleri sürece Allah’ın laneti onların üzerindedir.”
(Deylemi, hno: 3425)

Bu hadis rivayeti, erkeğin erkeğe kadının da kadına şehvetle bakmasının, şehvetle dokunmasının, bunu daha da ileri götürüp cinsiyle ilişkiye girmesinin ahir zamanın günahlarından olduğunu bildiriyor.

Dilimizde bu ayıbı ve günahı kadının işlemesine “sevicilik” denilmektedir. Peygamberimiz (asm) buyuruyorlar ki: “İki kadının sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır.” (Feyzü'l-kadir, 4/103)

Kaynaklarda daha çok homoseksüellik üzerinde durulmuştur. İmam Azam’a göre homoseksüellik haram olmakla beraber, faillerine zina cezası değil, tazir cezası (hakimin uygun gördüğü bir ceza) verilir.

İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel’e göre bunlara ister evli ister bekar olsunlar evli olana uygulanan zina-recim cezası verilir.

İmam Şafii’ye göre ise, normal zina cezası olarak bekâr olana yüz değnek, evli olana ise recim cezası verilir. (bk. Feyzü'l-kadir, a.y)

Bu üç mezhebin homoseksüelliğe zina cezasını vermelerini destekleyen hadis rivayetleri vardır.

“Lut kavminin fiilini yapanları gördüğünüzde, fail ile mefulü birlikte öldürün.” (bk. Ebu davud, Hudud, 29; Ahmed b. Hanbel, 1/330; Hakim, 4/395)

Ebu Musa’l-Eşarî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.” (Taberanî’ el-Kebir, 20/198; Beyhakî, es-Sünenu’l-kübra, 8/233; Mecmau’z-Zevaid, 8/102).

Lezbiyenlik bütün alimlerin ittifakıyla haramdır. Ve yine alimlerin ittifakıyla Lezbiyenlik suçuna zina cezası değil tazir cezası uygulanır. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyye, 2/8559)

İlave bilgi için tıklayınız:

LİVÂTA 

SEVICILIK 

Lezbiyenlik haram mıdır? Zina kapsamı içine girer mi? Kuran'da ve ....

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun