Pedofili zina ve livata mıdır?

Tarih: 25.06.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Pedofilinin İslam’da zina ve livata kapsamında değerlendirildiğini ispatlar mısınız?
- Ayet ve hadislerle ya da akılcı olarak ispatlar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Araştırma sonucunda verilen bilgilere göre, pedofil; yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofili denir.

Bizim anladığımız kadarıyla, pedofili, cinsel ilişkiye girmeden çocuklar üzerinden cinsel dürtülerini tatmin etmeye yönelik bir hastalıktır.

Bir yerde zina veya livata suçunun gerçekleşmesi için -bilinen- cinsel ilişkinin tahakkuk etmesi gerekir. (V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 7/5350)

Bu ilişkinin dışında meydana gelen diğer temaslarda -haram ve günah olmakla beraber- zina ve livatanın had cezası uygulanmaz.

Hasta olmadığı halde, çocukla tam olarak cinsel temas yapmış ise, zina cezası olan "had" cezası verilir. Evli ise recm edilir, bekar ise 100 sopa vurulur. (Mevsıli, İhtiyar,  4/ 92; Merginani, Hidâye, 2/103–104)

Cinsel temas yoksa, hakim had cezası dışında uygun gördüğü tazir cezalarından birini verebilir.

Livata da zina derecesinde büyük bir suçtur. Fakat dünyevî had cezası konusunda mezhep imamları arasında içtihat farklılığı vardır:

Hanefilere göre, livata fiilini işleyen kimseye zina haddi değil, tazir cezası uygulanır. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 7/5393)

İmam Malik ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre, livata fiilinin cezası, recmdir. Fail ister bekâr ister evli olsun, fark etmez. (Zuhayli, a.g.y)

İmam Şafii’ye göre, livatanın had cezası zinanın had cezası gibidir. Evli kimseye recm, bekâr olana yüz sopa vurulur. (Zuhayli, a.g.y)

Hülasa: Pedifoli fiili bir cinsel ilişkiye sahne oluyorsa, zina ve livata sayılır, değilse sayılmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cezası belli olmayan suçlar karşılıksız mı kalır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun