Pedofili hastasının cezası nedir? Çocuklara yapılan cinsel istismarın cehennem cezasının diyeti nedir?

Pedofili hastasının cezası nedir? Çocuklara yapılan cinsel istismarın cehennem cezasının diyeti nedir?
Tarih: 27.09.2012 - 13:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Sübynacılık, çocuklara cinsel saldırı ve çocuklara tecavüze hangi cezalar verilir?  
- Bu cezadan ve bu hastalıktan nasıl kurtulunur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Çocuklara cinsel saldırıda bulunanların tamamı pedofil (hasta) değildir. Önce bu durumun tespiti gerekir, gereklidir.

Pedofili kunusunda cezai işlem, hakimin hastalığın tespitinden sonraki kararına göre değişir.

Hasta olmadığı halde çocukla tam olarak cinsel temas yapmış ise, zina cezası olan "had" cezası verilir. Evli ise recm edilir, bekar ise 100 sopa vurulur. [Mevsıli, el-İhtiyar,  İstanbul (1984), 4/ 92; Merginani, el Hidâye, İstanbul (1986), 2/103–104]

Cinsel temas yoksa, hakim had cezası dışında uygun gördüğü cezalardan -tazir cezası- birini verebilir.

b) Eğer hasta ise tedaviye başvurulur; ancak pedofillerin tam olarak tedavileri çok zordur. Bu sebeple bunların zararlarından çocukları korumak için başkaca tedbirler almak gerekir.

Ayrıca, tedavisi kesinlikle terapötik işlemdir. Hem bu hastalığı hem de buna maruz kalanı psikiyatrik danışmanlığa tabi tutmak gerekir.

Tıbben hasta olduğu kesinleşirse, ceza verilmez, tedavi edilir ve hasta olduğu sürece sıkı kotrol altında tutularak, başkaca tedbirler alınarak zararı engellenir.

c) Cehennem cezasının diyeti olmaz. Samimi tövbe, bir daha yapmamak, affa uğramak için ibadetler ve iyilikler yapmak kişiyi cehennem cezasından kurtarabilir.

d) Bu suçu işlemekten kurtulmak için samimi olarak bunu istemek gerekiyor.

Uzmanlar, kurtulmak isteyenlerin tedavisinin mümkün olduğunu, istemeyenlerin ise imkansız gibi olduğunu söylüyorlar.

Pedofili hem suç hem de tedavisi zor bir ruh hastalığıdır. Bu hastaların büyük bir kısmının tedaviyi reddettikleri de ifade edilmektedir.

Bu itibarla kendisinde böyle sapkın bir eğilim olan kişi tedavi olmalı, pedofili fiilinin büyük bir günah olduğunu bilerek, bu eğilimden kurtulmak için mücadele etmelidir.

Kişi böyle fiil işlemişse, yaptığından pişman olmalı, bir daha asla yapmamaya karar vererek tövbe etmelidir. Sözlükte pişmanlık ve dönme anlamına gelen "tövbe", İslâmî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak sûretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah, bağışlanacak muttakilerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır:

“Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 3/135).

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe, Hz. Âdem’le başlayan kulluğun bir göstergesidir. Günahkâr kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

“Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, 'İşte ben şimdi tövbe ettim.' diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için âhirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” (Nisâ, 4/17-18).

Peygamberimiz de (asm) şöyle buyurmuştur:

“Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

İslam âlimleri bu ve benzeri ayetlerle hadislerden hareketle, tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin kabul edilebilmesi için;

- İşlenen günahı terk etmek,

- Günah işlediğine pişman olmak,

- Günahı bir daha işlememeye azmetmek gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun