Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmanın hükmü nedir?

Tarih: 25.12.2006 - 16:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Kadının hayvanla (köpekle, atla v.s) ilişkiye girmesi caiz midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinsi sapıklık çeşitlerinden birisi de hayvan ile cinsi ilişki kurmak ve birleşmektir. Bu çirkin fiil hem kadın, hem de erkek için haramdır. Cumhura göre bu fiili işleyenlere tazir cezası verilir. Hayvanın etini yemek —bu yüzden— haram olmaz. (İbn Kudâme. el-Muğni, IX/62 vd.)

Hanefi mezhebinde İmâm-ı A'zam'a göre kendisine yaklaşılan hayvanın etini yemek caizdir; İmâmeyn'e göre bu hayvanın eti yenilmez. (Ö. N. Bilmen, Istilâhât-ı Fıkhıyye, III/219)

İmamların ittifakıyla böyle bir sapığa verilecek ceza, yine hâkimin takdirine göre azalıp çoğalan tazir cezasıdır.

İmam-ı Şafiî Hazretleri, bunun günahlığının şiddetine bakarak zina gibi ceza görmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Sapığın musallat olduğu hayvan eti yenen cinstense, etine bir haramlık gelmez. Ancak ibret olsun için hayvan kesilip mütecavizin tarlasına, yahut bir mer’aya gömülürse hikmetine uygun olur.

Şurası bir gerçektir ki, azgın nefsine uyup da böyle büyük günah ve hatalara mâruz kalan kimseler için herşey bitmiş, tövbe kapısı kapanmış değildir. Yapacakları samimi tövbe, istiğfar, dökecekleri sürekli gözyaşı, duyacakları derin pişmanlık Allah’ın afvına vesile olabilir. Yeter ki, tövbelerinde samimi olsunlar, hatalarını tekrar etmeme azminde ihlâslı ve imanlı bulunsunlar. Allah şirkten başka bütün günahları afveder, şayet afve lâyık olacak kadar samimi pişmanlık duyarlarsa.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun