Aynı günahı tekrar işlememiz halinde eski tövbemiz kabul olmaz mı?

Aynı günahı tekrar işlememiz halinde eski tövbemiz kabul olmaz mı?
Tarih: 03.11.2021 - 08:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tövbe konusunda birtakım okumalar yaptım. Ama öğrenmek istediğim hakkında net bir cevap alamadım Bu hususta öğrenmek istediğim genel bir sorum olacak.
- Bir günahımıza pişman olup o günahı işlemeyi terk edip, bir daha yapmamaya karar vererek tövbe ettiğimizde, aradan belli bir zaman geçip (örneğin; 6 ay - 1 yıl gibi) aynı günahı tekrardan işlememiz halinde, eskiden işlemiş olduğu günahların da tövbesi kabul olmaz mı?
- Yoksa tekrardan aynı günaha bulaştığı için eski tövbe ettiği zamanki günahlarının tövbesi kabul olmuş olup bu günahı baştan mı yazılır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sözlükte pişmanlık ve dönmek anlamına gelen tövbe, dini bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir.

Yüce Allah, bağışlanacak müminlerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır:

“Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” (Al-i İmran, 3/135)

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe, kulluğun Hz. Âdem (as) ile başlayan bir göstergesidir. Günahkâr kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir.

Bu hususta Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

“Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, 'İşte ben şimdi tövbe ettim.' diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa, 4/17-18)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz de “Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” buyurmuştur. (İbn Mace, Zühd, 30)

İslam alimleri bu ve benzeri ayetlerden ve hadislerden hareketle, tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir.

Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için;

- İşlenen günahı terk etmek,
- Günah işlediğine pişman olmak,
- Günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek,
- Eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek,
- Allah’tan af dilemek gerekir.

Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, samimi ve gerçek tövbenin en önemli şartlarından biri işlenen günaha pişman olmaktır. Gerçek pişmanlığın göstergesi de aynı günaha dönmemek için kesin karar vermektir. "Nasıl olsa Allah affeder" düşüncesiyle bile bile tövbeyi bozmak, tövbe konusunda samimi olunmadığını gösterir.

Tövbe Allah'a söz vermektir ve verilen sözde durulması gerekir.

Bir şekilde bozulan tövbeden sonra eski günahların af olup olmayacağı Yüce Allah'ın takdirindedir. Bu hususta net bir ifade kullanmak kul açısından mümkün değildir.

Böyle bir durumda yapılması gereken şey, tekrar tövbe ederek tövbenin şartlarına uymak ve affedileceğimizi Allah'ın rahmetinden ümit etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun