Müslüman olmayanların birbirleriyle veya Müslüman bir kimsenin, Müslüman olmayan biriyle zina etmesinin cezası nedir?

Tarih: 27.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam hukukuna göre, evli bir Müslüman erkeğin, Müslüman veya gayri müslim bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi, zina suçudur. Kişi, zina etmesi durumunda recm cezasına çarptırılacaktır.

Evli bir Müslüman kadın da Müslüman veya gayri müslim bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi durumunda zina suçu işlemiş olur ve recm cezasına çarptırılır. 

Şayet zina suçu işleyen erkek veya kadın bekar ise, yüz değnek cezasına çarptırılır.

Malikî mezhebine göre, gayri müslim bir erkek, Müslüman bir kadınla birlikte olması durumunda, eğer kadını zorlamışsa, erkek öldürülür; eğer karşı tarafın da rızasıyla olmuşsa, bu takdirde zina haddi tatbik edilmez fakat, uygun görülen bir ceza ve azarlama yapılır.

Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, kâfire de Müslüman gibi cezalar tatbik edilir. Fakat Hanefilere göre, kâfire yalnız değnek cezası uygulanır.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/37)

Şafii ve Hanbelilere göre, müstemen olan (misafir, turist gibi devletin güvence verdiği) kâfire, zina ve içki cezası uygulanmaz.(bk. age).

İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik’e göre, muhsanlık (recmi gerektiren evlilik) unsuru, zimmî (gayri müslim vatandaş) olana tatbik edilmez. Evli bir zimmînin davası Müslüman bir kadıya geldiği zaman ona recm cezası vermez.

Fakat, İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Ebu Yusuf’a göre,  Müslüman olmak, muhsanlık şartı değildir. Evli  olan gayri müslim vatandaşın zina ile ilgili davasının Müslüman mahkemeye intikal etmesi durumunda, o da recm cezası verilir.(bk. a.g.e, 6/43).

Nitekim, erkek ve kadın olarak zina eden iki evli Yahudi’yi Hz. Peygamber (asm) recm etmiştir.(bk. age).

İlave bilgi için tıklayınız:

 ZİNA.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun