Hükümdarların kapısından uzak durun ne demek?

Tarih: 21.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Hükümdarlardan ve maiyetindekilerin kapısından uzak durun, zira onlara yakın olan Allah'tan uzaklaşır. Bir hükümdarı her kim Allah'a tercih ederse, Allah onun kalbinin içini dışını fitne ile doldurur, takvayı ondan giderir ve onu şaşkın ve perişan bir halde bırakır."
- Bu hadis sahih midir?
- Buradaki hükümdardan kasıt dindar olmayan hükümdar mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bir rivayet vardır. (bk. Kenzu’l-ummal, 6/70)

Ancak, senedinde geçen Anbese el-Kuraşi isimli ravinin, rivayetleri kabul edilmeyen biri olduğu ifade edilmiştir. (Zehebi, Mizan, 3/301)

Benzer bazı rivayetler de söz konusudur.

Bunlardan bir rivayetin tercümesi şöyledir: 

“Sultanın kapılarından sakının, çünkü onun kapısı şiddeti, zorluğu içeren bir durumdadır, oraya girenleri bulundukları konumlarından aşağı düşürür.” (bk. Münavi, Feyzu’l-kadir, h.no: 2898)

Bu uyarının sebebi şudur:

Sultanın / yani kişinin bulunduğu bölgedeki yetkili kimsenin kapısına giden, onunla sıcak ilişki kuran kimsenin niyeti başlangıçta güzel de olsa, daha sonra dünyalık menfaati öncelemeye başlar ve dinini dünyasına feda edebilir. Çünkü sultanlar / devlet ricali, bir kimseye dünyevi bir menfaat sağlamak için dininden birçok şeyleri elinden alırlar.

Özellikle nefis ve şeytan, belagatı, fesahati yerinde, sohbeti tatlı olan kimselerin bu konumundan azami istifade eder ve o kimseleri münafıklığa, iki yüzlülük yapmaya, samimiyetsiz tavırlara bürünmeye yönlendirebilir. (krş. Münavi, a.g.y)

Tabii ki buradaki sultandan maksat, dindar olmayan ve zulmeden sultanlardır.

Bu hadisin sahih olduğu bildirilmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, h.no: 9258)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun