Teheccüd namazını cemaatle kılmak mekruh mudur?

Teheccüd namazını cemaatle kılmak mekruh mudur?
Tarih: 12.06.2017 - 00:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hanefi fıkhına göre teravih, istiska, husuf namazlarından başka nafile namazlar cemaat ile kılınmaz, diye okudum. Ancak Mescid-i Haram'da, bulunduğumuz ilin bazı büyük camilerinde Ramazan'da cemaatle kılındığını görmüşüz.
- Medresede ramazan ihya programındayken tek tek kılmak yerine hep beraber bir imama ittiba edip kılmamızda kerahet var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçtiği gibi, Hanefi mezhebine göre, teravih, küsuf namazları cemaatle kılınabilir.

İstiska namazında farklı görüşler vardır. İmam Azam’a göre, istiska namazı cemaatle kılınamaz. İmam Muhammed’e göre ise, münferit olarak kılındığı gibi, cemaatle de kılınabilir. 

Bayram namazlarının cemaatle kılınması zaten vaciptir. Bunların dışındaki -teheccüd namazları da dahil- nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıye, 12/154-155)

Şafii ve Hanbelilere göre, -teheccüd de dahil- diğer bütün nafile namazlar hem münferit hem cemaatle kılınabilir. (a.g.y)

İbn Teymiye’ye göre, gece / teheccüd namazı, tahiyyetu’l-mescid, kuşluk namazı gibi cemaatin meşru olmadığı nafileleri cemaatle kılmayı âdet haline getirmek bid'attir, mekruhtur. Fakat bu nafile namazların ara sıra cemaatle kılmakta bir sakınca yoktur. (bk. Mecmuu’l-Fetava, 23/413-414)

Medreselerde de Şafii ve Hanbeli mezheplerinin görüşüne göre cemaatle gece namazları kılınabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Teravih namazı hariç, hangi nafile namazlar cemaatle kılınabilir ve ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun